Thema's

20 van 1767 resultaten

25 oktober 2017
Artikel
+
Biomassa

Biomassa

Leefmilieu Brussel
De term “biomassa” duidt op organische materie, van dierlijke of plantaardige oorsprong, die gebruikt kan worden om energie te produceren door ze te verbranden of te transformeren. Biomassa, theoretisch gezien een bron van hernieuwbare energie, stelt wel problemen, vooral in termen van CO2-neutraliteit en luchtkwaliteit. 
23 oktober 2017
Artikel
+
Bruxelles, pionnière en économie circulaire

Brussel, een pionier op het vlak van circulaire economie

Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
Sinds 2016 is er een kleine circulaire revolutie aan de gang in Brussel. Ook al is de aanpak nog niet doorgedrongen tot alle lagen van de ondernemerswereld, toch is er sprake van een groeiende dynamiek en tal van projecten die ernaar streven om goed te zijn voor zowel het milieu als de maatschappij, en tegelijk economische rendabiliteit voor ogen houden.
20 oktober 2017
Nieuws
+
De Brusselaars overschatten de kostprijs voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

De Brusselaars overschatten de kostprijs voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

Leefmilieu Brussel
40% van de Brusselaars dacht er al aan om fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren, maar deed het niet. De reden ? De meeste mensen overschatten de kostprijs van de installatie. Onze enquête toont nochtans aan dat de meeste geïnteresseerden de installatieprijs niet kennen (gemiddelde kostprijs: 5000 euro).
19 oktober 2017
Artikel
+
Stations-service : mesures de prévention pour protéger le sol

Benzinestations

Leefmilieu Brussel
In een benzinestation hanteert men brandstoffen (benzine en/of diesel): eerst van een vrachtwagen in een tank en vervolgens van de tank naar de voertuigen. Het betreft een risicoactiviteit omwille van de opslag en het hanteren van producten die sterk verontreinigend zijn voor de bodem en het grondwater.
19 oktober 2017
Artikel
+
Imprimeries : mesures de prévention pour protéger le sol

Drukkerijen

Leefmilieu Brussel
Drukken is een reproductiemethode waarbij inkt wordt aangebracht op een te bedrukken materiaal: papier, stof, metaal, synthetisch materiaal... Er bestaan verschillende types machines en verschillende drukvormen. De producten die bij het drukken worden gebruikt vormen een gevaar voor de bodem en het grondwater omdat ze zeer vaak giftige stoffen bevatten.
19 oktober 2017
Artikel
+
Nettoyages à sec : mesures de prévention pour protéger le sol

Droogkuis

Leefmilieu Brussel
Bij een 'droogkuis' wordt kledij chemisch gereinigd. Het textiel gaat samen met vluchtige organische solventen (hoofdzakelijk perchloorethyleen en giftige ontvlekkingsmiddelen) in een reinigingstrommel. Het vuil (vooral vetten) wordt dan losgeweekt en geabsorbeerd door het oplosmiddel.
19 oktober 2017
Artikel
+
Cabines de peinture : mesures de prévention pour protéger le sol

Verfspuitcabines

Leefmilieu Brussel
Verfspuitcabines worden hoofdzakelijk gebruikt in carrosseriewerkplaatsen. Maar ook andere types van activiteiten, zoals metaal- en houtbewerking, gebruiken dit soort inrichtingen. Vernissen, verven of andere producten die in dergelijke inrichtingen worden gebruikt, bevatten vaak koolwaterstoffen en giftige solventen.
03 oktober 2017
Nieuws
+
Stedelijke windturbines in de Gids Duurzame Gebouwen

Stedelijke windturbines in de Gids Duurzame Gebouwen

Leefmilieu Brussel
Terwijl zonnepanelen ondertussen een wijd verspreide technologie zijn, blijven windturbines nog zeer discreet aanwezig in de stad. Er bestaan nochtans verschillende technologieën die wind voor elektriciteitsproductie exploiteren. Of het nu met een horizontale of verticale as is, ontdek hun voordelen en nadelen, net als de basisprincipes voor hun gebruik.

Pagina's