Thema's

20 van 171 resultaten

10 april 2018
Nieuws
+
Opslag van ontvlambare vloeistoffen: eenvormig maken van de uitbatingsvoorwaarden om de risico’s op verontreiniging te voorkomen

Opslag van ontvlambare vloeistoffen: eenvormig maken van de uitbatingsvoorwaarden om de risico’s op verontreiniging te voorkomen

Leefmilieu Brussel
Wie “stookolietank” zegt, zegt “risico op corrosie en dus bodem- en grondwaterverontreiniging”, vooral als de tanks al een paar jaar oud zijn, zoals het geval is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat de risico’s op lekken als gevolg van de corrosie van de wanden verhoogt.
26 februari 2018
Nieuws
+
Prix belge de l’Energie et de l’Environnement

Belgische Energie- en Milieuprijs

Bruxelles Environnement
EEN ACTIE OF REALISATIE KOMT ENKEL IN AANMERKING VOOR ÉÉN VAN DE CATEGORIEËN DIE HIERBOVEN AAN BOD KWAMEN. Eenzelfde persoon, onderneming, gemeente of instelling/vereniging kan in verschillende categorieën worden ingeschreven op voorwaarde dat er voor elk van die categorieën verschillende en onderling onafhankelijke acties of realisaties worden voorgesteld. Kies daarom de categorie waarvoor u zich wilt inschrijven waarbij die het best overeenstemt met uw situatie en uw actie of realisatie.
22 februari 2018
Nieuws
+
Le secteur de la construction à bruxelles Constat et perspectives : Vers une économie circulaire

De bouwsector in brussel Stand van zaken en vooruitblik: Op weg naar een circulaire economie

Bruxelles Environnement
Wat is nodig om de transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken? Waarom is die transitie noodzakelijk? Hoe kunt u de principes van de circulaire economie op uw activiteiten in het Brusselse Gewest toepassen? Deze brochure geeft een antwoord op die vragen. Ze is in twee delen opgesplitst die elkaar aanvullen.
30 oktober 2017
Nieuws
+
Économie Circulaire dans le secteur de la construction à Bruxelles : état des lieux, enjeux et modèle à venir

De Circulaire Economie in de brusselse bouwsector : stand van zaken, uitdagingen en toekomstmodel

Leefmilieu Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkte het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (2016-2020) uit om de milieugebonden uitdagingen te transformeren in economische opportuniteiten, de economie in Brussel te herlokaliseren en het welzijn van de bewoners te verhogen, met name via tewerkstelling. Dit ambitieuze programma wil het huidige, zogenaamde “lineaire” economische model (delven, produceren, consumeren, weggooien) transformeren in een zogenaamd “circulair” model waarin het begrip “...
20 oktober 2017
Nieuws
+
De Brusselaars overschatten de kostprijs voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

De Brusselaars overschatten de kostprijs voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

Leefmilieu Brussel
40% van de Brusselaars dacht er al aan om fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren, maar deed het niet. De reden ? De meeste mensen overschatten de kostprijs van de installatie. Onze enquête toont nochtans aan dat de meeste geïnteresseerden de installatieprijs niet kennen (gemiddelde kostprijs: 5000 euro).
03 oktober 2017
Nieuws
+
Stedelijke windturbines in de Gids Duurzame Gebouwen

Stedelijke windturbines in de Gids Duurzame Gebouwen

Leefmilieu Brussel
Terwijl zonnepanelen ondertussen een wijd verspreide technologie zijn, blijven windturbines nog zeer discreet aanwezig in de stad. Er bestaan nochtans verschillende technologieën die wind voor elektriciteitsproductie exploiteren. Of het nu met een horizontale of verticale as is, ontdek hun voordelen en nadelen, net als de basisprincipes voor hun gebruik.

Pagina's