Thema's

20 van 34 resultaten

16 mei 2017
Artikel
+
L'économie circulaire ou la redécouverte des valeurs de base de la construction.

Circulaire economie of de herontdekking van de basiswaarden van de bouw.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De circulaire economie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp dat alle economische sectoren, met inbegrip van de bouwsector, aanbelangt. Ieder heeft hiervoor zijn eigen definitie, van de meest eenvoudige tot de meest wetenschappelijke. Zij die houden van eenvoud en klaarheid, stellen dat « circulaire economie een economisch concept is dat kadert binnen het streven naar duurzame ontwikkeling en dat tot doel heeft om goederen en diensten te produceren zonder daarbij al te veel grondstoffen, water en andere energiebronnen te gebruiken en te verspillen ».
+
De circulaire economie: veel meer dan recycleren.

De circulaire economie: veel meer dan recycleren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De Belgische bouwsector produceert jaarlijks meer dan 15 miljoen ton afval. Hoewel het merendeel van dit afval gerecycleerd wordt, liggen er nog tal van uitdagingen in het verschiet. Zo wordt dit afval grotendeels gebruikt in laagwaardige toepassingen (downcycling). Anderzijds ontstaat er ook alsmaar meer niet-steenachtig afval waarvoor er vooralsnog geen goede oplossing bestaat.
+
Stortklaar beton voor de toekomst. Beton met gerecycleerde granulaten (Update : november 2014).

Stortklaar beton voor de toekomst. Beton met gerecycleerde granulaten (Update : november 2014).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De milieu-impact van beton kan verlaagd worden door in te spelen op de gebruikte grondstoffen. Zo kan men ervoor opteren om de in het beton aanwezige fractie grove granulaten te vervangen door gerecycleerde betongranulaten, afkomstig van bouw- en slooppuin. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere opties mogelijk. In deze Infofiche zetten we de stappen op een rijtje die – naargelang van de weerhouden optie – doorlopen moeten worden om tot een performant en duurzaam eindresultaat te komen.
+
Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 1 : beton met gerecycleerde granulaten (Update: november 2014).

Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 1 : beton met gerecycleerde granulaten (Update: november 2014).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De milieu-impact van beton kan verlaagd worden door in te spelen op de gebruikte grondstoffen. Zo kan men ervoor opteren om de in het beton aanwezige fractie grove granulaten te vervangen door gerecycleerde betongranulaten, afkomstig van bouw- en slooppuin. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere opties mogelijk. In deze Infofiche zetten we de stappen op een rijtje die – naargelang van de weerhouden optie – doorlopen moeten worden om tot een performant en duurzaam eindresultaat te komen.
+
Sloop en recycling. Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier.

Sloop en recycling. Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Toepassing van de kennis en tools die ontwikkeld werden in het kader van het IRMA-project (Integrated Decontamination and Rehabilitation of Buildings, Structures and Materials in Urban Renewal) op het project van nieuwe NAVO-hoofdkwartier dat tegen 2014 in Evere zal opgetrokken worden. Dit project omvatte de sloop van een zestigtal legergebouwen, wat zo¿n 200.000 ton afval met zich meebracht. Dankzij een gedetailleerde inventarisatie van de op de werf aanwezige materialen en de ontwikkeling van...
+
Inventarisatie van contaminanten in te slopen gebouwen.

Inventarisatie van contaminanten in te slopen gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Methode die recentelijk ontwikkeld werd in het kader van het Europese IRMA-project dat toegespitst is op mogelijk vervuilde gebouwen en industriële of stedelijke gebieden en dat de inventarisatie van contaminanten in te slopen gebouwen beoogt. Deze inventarisatie heeft tot doel de verontreinigde materialen te scheiden van de herbruikbare inerte fractie (selectief slopen) met het oog op een optimale recyclage van sloopafval.
+
Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord.

Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte beschrijving van de complexiteit van het probleem van het beheer van bouwafval en een overzicht van de verschillende types afval die geproduceerd worden in de sector, geeft dit artikel een opsomming van de belangrijkste circuits voor de valorisering van bouwafval en gaat het dieper in op een aantal oplossingen die tegenwoordig geboden worden voor de inzameling en behandeling van niet-inert bouwafval. Tot slot wordt ook het programma MEDECO voorgesteld dat moet helpen bij de...
+
Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector. (Onderzoek).

Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van het project RecyHouse, in het kader waarvan een kijkgebouw op de site van het proefstation van Limelette werd opgericht. In dit gebouw werd een zeer brede waaier van nieuwe materialen gebruikt afkomstig zowel van de recyclage van bouw- en sloopafvalstoffen als van de valorisatie van afvalstoffen of nevenproducten afkomstig van andere bedrijfssectoren. Doel van dit project is aantonen dat het mogelijk is om een gebouw op te trekken met nagenoeg uitsluitend kringloopmaterialen...
+
Puingranulaten en gerecycleerd beton : Nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 1 : naar kwaliteitsverbetering. (Onderzoek).

Puingranulaten en gerecycleerd beton : Nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 1 : naar kwaliteitsverbetering. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Eerste deel van een artikel gewijd aan de recyclage van bouw- en sloopafvalstoffen : voornaamste aspecten van de certificatie van kringloopgranulaten, methoden voor de optimalisering van hun zuiverheid (studie van de toepassings- en aanpassingsmogelijkheden voor de zuivering van kringloopgranulaten, gravimetrische technieken die courant worden gebruikt in de mijn- en metallurgienijverheid).
+
Puingranulaten en gerecycleerd beton : nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 2 : gerecycleerd beton. (Onderzoek).

Puingranulaten en gerecycleerd beton : nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 2 : gerecycleerd beton. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tweede deel van een artikel gewijd aan de recyclage van bouw- en sloopafvalstoffen, dat geconcentreerd is op het eigenlijke gebruik van bouw- en sloopafvalstoffen in gerecycleerd beton : technologische aspecten van gerecycleerd beton (mechanische en fysische karakteristieken van puingranulaten en aanmaak van de mengsels gerecycleerd beton die werden bestudeerd wat betreft hun verwerkbaarheid en druksterkte), criteria voor het ontwerp van gerecycleerd beton (resultaten van proeven in situ voor...
+
Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek).

Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van kringloopaggregaten van beton en metselwerk voor de fabrikatie van metselblokken, alsook de karakterisatie van die blokken volgens de norm NBN B 21-001 (karakteristieken van uitzicht, controle van de vlakheid van de zijden, de rechtheid van de kanten en van de vorm, bepaling van de afmetingen, van de schijnbare droge volumemassa van het materiaal, van de druksterkte en absorptie door onderdompeling, en vorst-dooiproeven) en...
+
Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beknopt overzicht van de recyclage van bouw- en sloopafval in de meeste West-Europese landen: jaarlijkse productie van bouw- en sloopafval in Europa, samenstelling en bestemming van het afval, recyclage van het afval (hoeveelheid gerecycleerd afval en recyclage-installaties), gebruik van kringloopgranulaten in de wegenbouw en in beton en reglementeringen inzake kringloopgranulaten (op Europese en nationale schaal, certificatie), technisch-economische factoren die de recyclage beïnvloeden.
+
Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de recyclagemogelijkheden van bouw- en sloopafval onder de vorm van toeslagstoffen, analyse van de technologische aspecten in verband met het gebruik van kringloopgranulaten in betonconstructies (invloed op de eigenschappen van vers en verhard beton en op de duurzaamheid van beton), analyse van praktische toepassingen, hinderpalen en marktevolutie, recente ontwikkeling inzake voorschriften en normalisatie.
+
Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bepalingen voorzien in de recente omzendbrief van het Departement Leefmilieu & Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap, die betrekking heeft op het hergebruik van bouw- en slooppuin onder de vorm van granulaten in beton bestemd voor gebouwen en kunstwerken. Toelichtingen op de omzendbrief.
+
Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Verschillende klassen stortplaatsen en opvatting van stortplaatsen. Factoren die het hergebruik van bouwafvalstoffen aanmoedigen en beperken. Evolutie van de noodzaak van recyclage. Raming van de hoeveelheden bouw- en sloopafvalstoffen. Herbruikbare bouwafvalstoffen: steenmaterialen, hout, ferro- en nonferrometalen, bitumen, kunststoffen, enz. WTCB-studies over het hergebruik van bouwafvalstoffen: sloopmaterialen, papierslib, restgips, vliegas, kunstschuimafval, huisvuilverbrandingsresten,...
21 april 2017
Video
+
Lauréat/Laureaat Be Circular 2016: Thierry François, EcoTop

Lauréat/Laureaat Be Circular 2016: Thierry François, EcoTop

Leefmilieu Brussel
Interview de Thierry François, au sujet du projet 'Remanufacturation de consommables informatiques' porté par EcoTop dans le cadre de l'Appel à Projets Be Circular Be Brussels 2016. Cet interview a été réalisée dans le cadre de la soirée de proclamation des lauréats Be Circular 2016. Le projet a pour ambition d’installer en RBC un site pour les activités de remanufacturation des consommables informatiques d’ECOTOP et ce, avec de la main d’œuvre peu qualifiée qui peut être rapidement formée. L'...
08 september 2014
Artikel
+
Résultats de l’enquête 2014 : Gestion des déchets de verre plat/châssis usagés

Résultats de l’enquête 2014 : Gestion des déchets de verre plat/châssis usagés

Confederatie Bouw
Certains entrepreneurs, de par leurs activités, sont responsables de la gestion de châssis vitrés usagés (fenêtres, baies, portes vitrées...) et / ou de déchets de vitrages. Afin de connaitre la gestion de ces déchets, une enquête a été initiée et suivie par la Confédération Construction Wallonne, la Confédération Construction finition et la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges (FWMB), en partenariat avec la Région Wallonne.

Pagina's