Thema's

20 van 44 resultaten

2017
Publicatie
+
Het thermische comfort in de zomer handhaven.

Het thermische comfort in de zomer handhaven.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Men heeft de laatste tijd alsmaar vaker te kampen met hittegolven, die in de zomer een oververhitting van onze woningen met zich mee kunnen brengen. Maar kan dit verschijnsel vermeden worden? Welke maatregelen kan men treffen om ondanks hoge buitentemperaturen een comfortabele binnentemperatuur te behouden? Hoewel tal van parameters een invloed hebben op het risico op oververhitting, wordt in dit artikel duidelijk dat het vooral de acties van de bewoners zelf zijn die toelaten om comfortabele...
2015
Publicatie
+
ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze.

ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde (of stijve) bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met harde bekledingen) kennen een groeiend succes (zie WTCB-Dossier 2011/4.11). Het WTCB is op vraag van verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties van deze systemen te analyseren, maar ook om bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent de aan het systeem en zijn onderdelen op te leggen prestatie-...
2014
Publicatie
+
ETICS op houtskeletbouw.

ETICS op houtskeletbouw.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Hoewel er vooralsnog geen actuele referentiedocumenten of Belgische Technische Goedkeuringen bestaan voor de toepassing van ETICS op houtskeletbouw, is deze afwerkingstechniek mogelijk op voorwaarde dat er bepaalde aanbevelingen gerespecteerd worden. Dit artikel gaat dieper in op de volgende aspecten: - Risico's beperken - Beoordeling van de prestaties - Aanbevelingen in verband met het ontwerp - Materiaalkeuze - Eisen met betrekking tot de dragende wand - Uitvoering en onderhoud
+
Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren : systemen en dimensionering.

Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren : systemen en dimensionering.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In het eerste deel van deze artikelreeks kwamen de haalbaarheid van deze isolatietechniek aan bod en de hygrothermische problemen die ermee gepaard kunnen gaan. In dit tweede deel geven we een stappenplan voor de uitvoering van de isolatiewerken evenals een overzicht van de bestaande systemen voor isolatie langs de binnenzijde en aanbevelingen voor de hygrothermische dimensionering ervan.
2012
Publicatie
+
Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een stand van zaken over het opmeten van de mechanische-ventilatiedebieten in residentiële toepassingen en zet eerst de beschikbare meetmethoden op een rijtje. Vervolgens worden de algemene aanbevelingen voor een correcte meting behandeld. Ten slotte volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de aanbevolen meetmethoden en hun gebruiksvoorwaarden.
+
Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen.

Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van een WTCB-onderzoek dat tot doel had om het condensatierisico bij leidingen van afvoerinstallaties die in verbinding staan met de koude buitenlucht te evalueren. Tijdens het onderzoek werden tevens concrete aanbevelingen opgesteld om eventuele problemen met afdruppelend condenswater te voorkomen.
+
EPB - Verwarming met warmtepompen.

EPB - Verwarming met warmtepompen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte herhaling van het werkingsprincipe van een warmtepomp verduidelijkt deze Infofiche hoe men rekening dient te houden met een verwarmingssysteem dat uitgerust is met een warmtepomp bij de berekening van het primaire energieverbruik. Vervolgens worden er ook enkele aandachtspunten opgesomd voor de aannemer om aan de EPB-eisen te kunnen voldoen.
+
La construction "très basse en énergie" : 10 ans pour une révolution profonde.

Uiterst energiezuinig leren bouwen : 10 jaar om een revolutie waar te maken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De problemen waar het huidige energiesysteem mee kampt, zouden grotendeels verholpen kunnen worden door zo energiezuinig mogelijk te bouwen. De voorbije jaren hebben de Belgische gewesten daarom EPB-regelgevingen ingevoerd die de verplichting inhouden om alsmaar energiezuinigere nieuwbouw- en renovatieprojecten uit te voeren. Dit artikel geeft een overzicht van de impact van deze problematiek op de sector.
+
Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (+ correcties van 23/07/2012).

Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (+ correcties van 23/07/2012).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In dit document wordt dieper ingegaan op het ontwerp en de uitvoering van platte daken die mechanisch bevestigd worden op geprofileerde staalplaten. Deze Technische Voorlichting vormt een aanvulling op de aanbevelingen uit de TV's 215 en 191. Na een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van dakvloeren uit geprofileerde staalplaten spitst deze leidraad voor de goede uitvoering de aandacht toe op de plaatsing van het lucht- en dampscherm en op de eisen die gesteld kunnen worden aan het...
2010
Publicatie
+
Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken.

Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Aanbevelingen met betrekking tot de integratie of de plaatsing van thermische collectoren en fotovoltaïsche cellen op een plat dak. Deze aanbevelingen behandelen hun bevestigingswijze (om te weerstaan aan de windbelasting), de vereisten in verband met de drukweerstand van het isolatiemateriaal en de ponsweerstand van de dakafdichting, de te voorziene controles bij de plaatsing van een zonnesysteem op een bestaand dak, en de te voorziene inrichtingen om de veiligheid van personen te verzekeren.
+
Infofiches "Ventilatie" ter verklaring van de EPB.

Infofiches "Ventilatie" ter verklaring van de EPB.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voorstelling van een reeks Infofiches die weldra zullen verschijnen en die tot doel hebben om een stand van zaken op te maken van de EPB-eisen (energieprestatieregelgeving voor gebouwen) inzake ventilatie vanuit het oogpunt van de verschillende betrokken aannemers (de aannemers, belast met de ruwbouw, de dakwerken of de binnenafwerking, de binnen- en buitenschrijnwerker, de installateur van het ventilatiesysteem).
2007
Publicatie
+
Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2).

Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de eisen (voorschriften) waaraan buitenschrijnwerk moet voldoen om te beantwoorden aan het principe van integrale toegankelijkheid in België en toegankelijkheidsoplossingen die vanaf de ontwerpfase moeten voorzien worden voor deurdorpels: oriëntatie, plaatsing van een dakoversteek of een luifel, uitvoering van een draineer- en evacuatiesysteem voor het regenwater, specifiek ontwerp van schrijnwerk (schuiframen en vensterdeuren).

Pagina's