Thema's

20 van 33 resultaten

+
Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen.

Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In dit document geven we in hoofdstuk 2 eerst een classificatie van de bestaande lamptypes en dimsystemen die courant op de markt aanwezig zijn. Bij de beschrijving leggen we de focus op de mogelijke interactie tussen beide systemen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3.1 dieper in op de concrete problemen die zich kunnen voordoen en proberen we in hoofdstuk 3.2 het concept "compatibiliteit" te definiëren. Hierna overlopen we in hoofdstuk 4 enkele reeds bestaande initiatieven die het...
2012
Publicatie
+
Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een stand van zaken over het opmeten van de mechanische-ventilatiedebieten in residentiële toepassingen en zet eerst de beschikbare meetmethoden op een rijtje. Vervolgens worden de algemene aanbevelingen voor een correcte meting behandeld. Ten slotte volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de aanbevolen meetmethoden en hun gebruiksvoorwaarden.
+
Reiniging van sanitaire installaties voor ingebruikname (Update : november 2011).

Reiniging van sanitaire installaties voor ingebruikname (Update : november 2011).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat de maatregelen opsomt die men kan treffen bij de reiniging van sanitaire installaties om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen en vervuiling te vermijden die veroorzaakt kan worden door het gebruik van niet-drinkbaar water of door de corrosie van de metalen leidingen.
+
Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten (enkel online beschikbaar).

Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten (enkel online beschikbaar).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de thermische prestaties in de winter van dunne reflecterende producten. Dit gebeurde enerzijds door middel van laboratoriummetingen (onder stationaire randvoorwaarden) en anderzijds aan de hand van metingen in testcellen, onderworpen aan reële buitenomstandigheden (niet-stationaire randvoorwaarden). Deze resultaten werden eerst onderling vergeleken en vervolgens met de resultaten van berekeningen, uitgevoerd volgens de geldende normen (EN ISO 6946).
2004
Publicatie
+
Mechanische bevestiging van de dakisolatie en de dakafdichting op stalen plooiplaten.

Mechanische bevestiging van de dakisolatie en de dakafdichting op stalen plooiplaten.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Eerste resultaten van een meetcampagne, uitgevoerd op dichtingsmembranen en isolatieplaten van verschillende aard, met mechanische bevestiging op een ondergrond van stalen plooiplaten, al dan niet bedekt met een dampscherm. De meetcampagne had tot doel de mogelijke invloed van de samenstelling van een plat dak op de windwerking, en dan vooral op de overdruk en onderdruk die uitgeoefend wordt op de verschillende lagen van de dakopbouw, na te gaan en het aantal bevestigingen te bepalen dat nodig...
+
Meten van de warmteafgifte van verwarmingslichamen : Toepassing van de nieuwe norm EN 442. (Van Normen & Reglementen).

Meten van de warmteafgifte van verwarmingslichamen : Toepassing van de nieuwe norm EN 442. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel behandelt de berekening van de genormaliseerde warmteafgifte van verwarmingsradiatoren en -convectoren volgens de Europese normen alsook de interpretatie van dit concept, geïllustreerd aan de hand van een reeks praktische toepassingen (gebruik van een radiatornomogram,...).
2000
Publicatie
+
PLEIADE : warm in de winter, koel in de zomer. Zomercomfort door passieve koeling. (Onderzoek).

PLEIADE : warm in de winter, koel in de zomer. Zomercomfort door passieve koeling. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gedetailleerde analyse van de resultaten van een uitgebreide meetcampagne in het PLEIADE-huis (Passive Low Energy Innovative Architectural Design), voor de studie van zijn thermische prestaties (thermisch comfort) onder zomerse omstandigheden, en met name het passieve koelpotentiaal van dit gebouw.
+
Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen.

Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bepaling van de ventilatieconcepten en -middelen volgens de Belgische norm NBN D 50-001, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de voorzieningen voor de basisventilatie (aanvoer, transfer en afvoer van de lucht), voor de intensieve ventilatie van woonvertrekken en voor de ventilatie van lokalen zonder specifieke woonfunctie ; het probleem van de interactie tussen verbrandingstoestellen en ventilatie en enkele technologische oplossingen voor dat probleem ; en ten slotte het begrip "...
+
Belgische ervaringen inzake ventilatiekwaliteit in gebouwen.

Belgische ervaringen inzake ventilatiekwaliteit in gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat een beeld wil schetsen van de Belgische woningen op het gebied van de ventilatie: analyse van de resultaten van pressurisatieproeven uitgevoerd in woningen en scholen (studie van de luchtdichtheid van deze woningen, alsook van het gedrag van de gebruikers uitgevoerd door het WTCB) en analyse van de problemen inzake condensatie en schimmelvorming, onaangename geuren en radon in woningen, alsook van hun relatie met de ventilatie.
+
Performances thermiques initiales de produits minces réfléchissants (disponible en ligne uniquement).

Performances thermiques initiales de produits minces réfléchissants (disponible en ligne uniquement).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Résultats d'une étude réalisée au CSTC sur les performances thermiques en période hivernale des produits minces réfléchissants, d'une part sur la base de mesures en laboratoire (dans des conditions aux limites stationnaires) et, d'autre part, sur la base de mesures réalisées dans des cellules d'essai soumises à des conditions extérieures réelles (régime non stationnaire). Ces résultats ont ensuite été comparés entre eux ainsi qu'à des résultats de calcus réalisés conformément aux normes en...

Pagina's