Thema's

20 van 41 resultaten

19 mei 2015
Artikel
+
Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Vlaamse Confederatie Bouw
Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen! Een goede luchtdichtheid kan het E-peil doen dalen met 5 à 15 E-punten. Het is ook belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren, met gezonde binnenlucht en een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht en vochtproblemen, met een goede geluidisolatie en een voldoende brandveiligheid.
16 maart 2015
Nieuws
+
Projet de rénovation des logements : Un nouvel outil qui décrit les techniques d’isolation acoustique !

Project voor de renovatie van woningen : een nieuwe tool die de nieuwe technieken voor akoestische isolatie beschrijft !

Leefmilieu Brussel
De geluidsomgeving is een element dat vaak uit het oog wordt verloren bij bouw- en renovatieprojecten. Het welzijn van de bewoners hangt er echter in hoge mate van af. Een goed akoestisch comfort heeft een positieve invloed op de levenskwaliteit van elke dag en op de relaties tussen de gebruikers van een gebouw.
17 september 2014
Artikel
+
OPALIS - répertoire des revendeurs (et acheteurs) de matériaux de construction

OPALIS - overzicht van doorverkopers (en aankopers) van bouwmateriaal

Leefmilieu Brussel
De website Opalis.be richt zich tot alle particulieren, aannemers en architecten die kringloopmaterialen wensen te kopen, te verkopen of aan te wenden. Er staat een up-to-date overzicht op van professionele doorverkopers van bouwmaterialen over heel België, met tips omtrent kringloopmaterialen en de aanwending ervan. Suggesties om in de bijzondere bepalingen van het bestek 5 kringloopmaterialen in te schrijven zijn er ook. De website is een realisatie van vzw ROTOR, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2014
Publicatie
+
EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische prestaties van het buitenschrijnwerk.

EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische prestaties van het buitenschrijnwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de intrinsieke thermische eigenschappen van buitendeuren en buitenvensters. De Infofiche "Thermische prestaties van beglazingen" zal specifiek handelen over het beglaasde gedeelte van het schrijnwerk.
2012
Publicatie
+
Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren.

Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Uit esthetische en ecologische overwegingen laat men soms houten buitenschrijnwerk onafgewerkt. Deze techniek valt echter af te raden voor houten vensters en deuren aangezien de afwerking in dit geval een belangrijke rol te spelen heeft voor het behoud van de initiële prestaties van het schrijnwerk. Dit artikel bespreekt de duurzaamheid, de invloed van de dimensionale stabiliteit op de water- en luchtdichtheid, de scheurvorming en degradatie.
2012
Publicatie
+
Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Naast de diversifiëring van de bouwmethoden hebben de verhoogde noden en de strengere eisen op het gebied van de energieprestaties de afgelopen jaren voor wat betreft de plaatsing van deuren en vensters tot een ware technologische aardverschuiving geleid. Zo moet de aansluiting van het buitenschrijnwerk op de ruwbouw ervoor zorgen dat de prestaties van de vensterramen en het luchtscherm van de gevels op ononderbroken wijze gewaarborgd blijven. Uit talloze luchtdichtheidsproeven is echter...

Pagina's