Visueel comfort

20 van 62 resultaten

+
Ledverlichting en visueel comfort.

Ledverlichting en visueel comfort.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tegenwoordig kiest men vaak voor ledarmaturen als verlichtingsoplossing. Deze worden immers alsmaar energiezuiniger en de beste producten kunnen hun prestaties zelfs gedurende een lange gebruiksduur handhaven. Bovendien bieden ze talrijke mogelijkheden op het vlak van regeling. Hoe zit het echter met het visuele comfort bij gebruik van dergelijke armaturen en welke aandachtspunten moeten er precies in aanmerking genomen worden?
+
Compatibiliteit van vervangingslampen met hun dimsysteem. Classificatie, problematiek en oplossingen.

Compatibiliteit van vervangingslampen met hun dimsysteem. Classificatie, problematiek en oplossingen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In dit document geven we een classificatie van de verschillende lamptypes en dimsystemen die courant in de handel beschikbaar zijn en wordt de nadruk gelegd op hun mogelijke interacties. Vervolgens gaan we dieper in op de problemen die zich kunnen voordoen en zullen we trachten om het concept compatibiliteit te definiëren. In hoofdstuk 4 worden er dan weer een aantal initiatieven voorgesteld die door diverse fabrikanten genomen werden om de compatibiliteitsproblemen in de mate van het mogelijke...
+
Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties.

Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Ledarmaturen kennen een groeiend succes doordat ze steeds energiezuiniger worden. Zo is hun rendement vaak groter dan 100 lm/W en behalen de meest performante verlichtingstoestellen zelfs 150 lm/W. Hun levensduur (die doorgaans tientallen jaren bedraagt) kan ook tot aanzienlijke besparingen leiden op het vlak van onderhoud en een 'return on investment' garanderen. Dergelijke levensduren worden eveneens ten zeerste geapprecieerd bij intensief gebruikte verlichtingsinstallaties (bv. uitstalramen...
17 september 2014
Artikel
+
OPALIS - répertoire des revendeurs (et acheteurs) de matériaux de construction

OPALIS - overzicht van doorverkopers (en aankopers) van bouwmateriaal

Leefmilieu Brussel
De website Opalis.be richt zich tot alle particulieren, aannemers en architecten die kringloopmaterialen wensen te kopen, te verkopen of aan te wenden. Er staat een up-to-date overzicht op van professionele doorverkopers van bouwmaterialen over heel België, met tips omtrent kringloopmaterialen en de aanwending ervan. Suggesties om in de bijzondere bepalingen van het bestek 5 kringloopmaterialen in te schrijven zijn er ook. De website is een realisatie van vzw ROTOR, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
+
Textiele zonneweringen : zien zonder gezien te worden.

Textiele zonneweringen : zien zonder gezien te worden.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In dit artikel over textiele zonneweringen wordt nader ingegaan op het doorzicht. Zo wordt er een beschrijving gegeven van de parameters die overdag van belang zijn voor het doorzicht van binnen naar buiten toe en die ’s nachts van belang zijn voor het doorzicht van buiten naar binnen toe. Verder wordt er voor het doorzicht overdag een classificatie gemaakt van de prestaties van textieldoeken.
+
Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen.

Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In dit document geven we in hoofdstuk 2 eerst een classificatie van de bestaande lamptypes en dimsystemen die courant op de markt aanwezig zijn. Bij de beschrijving leggen we de focus op de mogelijke interactie tussen beide systemen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3.1 dieper in op de concrete problemen die zich kunnen voordoen en proberen we in hoofdstuk 3.2 het concept "compatibiliteit" te definiëren. Hierna overlopen we in hoofdstuk 4 enkele reeds bestaande initiatieven die het...
+
Herziening van de norm over de verlichting van binnenwerkplekken.

Herziening van de norm over de verlichting van binnenwerkplekken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In oktober 2011 werd er een herziene uitgave van de referentienorm met betrekking tot de verlichting van werkplekken, de NBN EN 12464-1, gepubliceerd. In deze norm gaat er bijzondere aandacht uit naar het thema visueel comfort. Hierbij wordt er voortaan immers niet louter en alleen meer gekeken naar de te verzekeren verlichtingssterkte voor de uit te voeren taak. Ook voor wat betreft de omgeving worden er een aantal nieuwe eisen geformuleerd.
+
Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen.

Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze gids heeft tot doel om hulp te bieden bij het ontwerp en de keuze van een verlichtingsinstallatie. Zo behandelt hij onder meer de karakteristieken en de technologie van de lampen en de bestaande armaturen. Verder bevat hij nuttige informatie over de regeling en de kwaliteit van de verlichting : het gaat hier met name om de te installeren vermogens om een zo efficiënt mogelijke verlichting te bereiken, zonder echter het comfort en de esthetiek uit het oog te verliezen. Ten slotte wordt er...

Pagina's