Natuurontwikkeling

20 van 168 resultaten

2011
Publicatie
+
ETICS : l'isolant et sa pose.

ETICS : de isolatie en haar plaatsing.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel over ETICS (buitengevelisolatiesystemen met pleisterwerk) dat de basis zal vormen voor een update van de TV 209. In dit artikel komen de volgende aspecten aan bod : de aard en evolutie van de isolatie, de eigenschappen en eisen, de mogelijke bevestigingswijzen, de bevestiging van de isolatie op de ondergrond, de aandachtpunten bij het ontwerp en de algemene aanbevelingen voor de plaatsing.
+
Renoveren volgens de passiefhuisstandaard.

Renoveren volgens de passiefhuisstandaard.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van een studie, uitgevoerd door het WTCB, het Passiefhuisplatform en de afdeling Architecture et Climat van de UCL, die tot doel had na te gaan in hoeverre de meerinvestering (in termen van materialen, installaties en arbeid), teweeggebracht door de energetische renovatie van een woning, gecompenseerd kan worden tijdens de levenscyclus van het gebouw, en dit zowel op financieel als op ecologisch vlak.
+
Informations environnementales propres aux produits: le point de la situation en Belgique et en Europe.

Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa..

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de wettelijke en reglementaire eisen waaraan bouwmaterialen en bouwproducten moeten voldoen op het vlak van hygiëne, gezondheid en milieu. Conformiteitsmerken die de gebruiksgeschiktheid van de producten waarborgen. Certificeringen, labels en milieuverklaringen die van toepassing zijn in België.
+
Groendaken.

Groendaken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
TV die tot doel heeft een overzicht te geven van de verschillende groendaktypes en de specifieke eisen die erop van toepassing zijn. Dit document analyseert de voordelen en de nadelen van de diverse types groendaken, het ontwerp van platte daken met het oog op hun omvorming tot een groendak, het ontwerp en de opbouw van groendaken, hun constructieve bijzonderheden en het onderhoud ervan.
+
Resultaten van het PRESCO-netwerk.

Resultaten van het PRESCO-netwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de voornaamste activiteiten van het thematische netwerk PRESCO (Practical Recommendations for Sutainable Construction), die na vier en een half jaar afgesloten werden. Het hoofddoel van het netwerk bestond in de ontwikkeling van aanbevelingen voor duurzaam bouwen. Daarnaast spitste het zijn aandacht toe op de vergelijkende studie van een aantal Europese milieuevaluatiepakketten en op het formuleren van aanbevelingen die zouden moeten bijdragen tot de harmonisering ervan.
+
Ook uw waterinstallatie kan ten prooi vallen aan legionella !

Ook uw waterinstallatie kan ten prooi vallen aan legionella !

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de ecologie en het ziektebeeld van de legionellabacterie geeft dit artikel een aantal commentaren op het Legionellabesluit dat in Vlaanderen sinds juni 2004 van kracht is met het oog op het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Vervolgens worden de resultaten voorgesteld van het WTCB-onderzoek naar twee chemische antilegionellabehandelingen en wordt dieper ingegaan op de voordelen en beperkingen ervan : opvolging...
+
La construction IFD : description, avantages et exemples.

IFD-bouwen : beschrijving, voordelen en voorbeelden.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Korte omschrijving en voordelen van dit innoverende bouwconcept voor gebouwen dat beantwoordt aan de filosofie van duurzame ontwikkeling en waarbij industrialisatie, flexibiliteit (aanpasbaarheid) en demonteerbaarheid een gezamenlijke rol spelen. Dit concept heeft een weerslag op het gehele bouwproces en de bijbehorende organisatie. Beschrijving van enkele projecten waarbij het concept IFD-bouwen in de praktijk werd omgezet.
+
PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie.

PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Brochure met de beschrijving van een strategie voor de verhoging van de voordelen die door de renovatie van kantoorgebouwen worden geboden, zowel wat betreft de kwaliteit van de binnenomgeving (thermisch en visueel comfort en luchtkwaliteit), als van zijn milieuimpact (energiebesparing). Beschrijving van het project PROBE (Pragmatic Renovation of Office Building for a better Environment) toegepast op een getuigegebouw ingeplant op de site van het proefstation van het WTCB in Limelette, dat in...
+
De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht inzake "duurzame ontwikkeling", met de verschillende fasen van de levenscyclusanalyse (LCA) en de beoordeling van de milieuimpact van materialen en bouwwerken volgens de impactcategorieën (uitputting van de grondstoffen, broeikaseffect, giftigheid, milieuverontreiniging, 1/4), de ontwikkeling van milieuetiketten en -verklaringen, de mogelijkheden die worden geboden door de LCA-programma's voor gebouwen en door de algemene beoordelingsmethoden zoals de BREEAM (BRE Environmental...
07 maart 2018
Artikel
+
Vous cherchez des chiffres sur le secteur de la construction en région de bruxelles capitale ? Parcourez le tableau de bord !

Vous cherchez des chiffres sur le secteur de la construction en région de bruxelles capitale ? Parcourez le tableau de bord !

Bruxelles Environnement
Ce tableau de bord a été réalisé avec la collaboration de nombreux acteurs du secteur. Il permet de dresser un premier état des lieux pour alimenter la réflexion et suivre l’évolution du secteur de la construction en Région de Bruxelles-Capitale.
19 februari 2016
Artikel
+
Intensité énergétique des logements

Intensité énergétique des logements

Leefmilieu Brussel
En 2013, la consommation énergétique du secteur résidentiel en Région de Bruxelles-Capitale était en moyenne de 15.000 kWh par ménage. L’intensité énergétique du secteur résidentiel (à climat constant) a atteint un maximum en 1999. On observe une réduction de 31 % entre 1999 et 2013, essentiellement attribuée à une diminution des besoins de chauffage.
+
Principes et aspects importants pour le choix de matériaux de construction durables.

Principes et aspects importants pour le choix de matériaux de construction durables.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dans le domaine de la construction durable, les aspects liés aux matériaux utilisés dans les ouvrages de construction et donc le choix de matériaux durables revêtent une importance croissante. Cela implique qu’en plus de considérer les aspects techniques, fonctionnels, esthétiques, économiques et légaux des matériaux de construction, on tient également compte de leurs performances socioéconomiques et environnementales. Cette évolution est encouragée par l’intégration d’exigences spécifiques...
+
Des tours en bois pour les villes de demain ?

Des tours en bois pour les villes de demain ?

Veilleconstruction.be
5 étages à Charleroi, 7 à Saint-Dié-des-Vosges, 10 à Melbourne, 13 à Québec, 14 à Bergen, 24 à Vienne, 35 à Paris ... la course à la plus haute tour en bois du monde est lancée ! Certaines sont réalisées, d’autres en chantier et les 2 plus hautes encore au stade de projets.

Pagina's