Natuurontwikkeling

20 van 168 resultaten

+
Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tot voor kort bleven de prestatie-eisen die opgelegd werden aan gebouwen beperkt tot eisen inzake de stabiliteit, de duurzaamheid en de waterdichtheid. De laatste jaren hebben er echter talloze nieuwe prestatiecriteria hun intrede gedaan in de reglementeringen en de bestekken en dit, om een antwoord te kunnen bieden op de milieugerelateerde, economische en maatschappelijke uitdagingen.
+
Milieuboodschappen op bouwproducten.

Milieuboodschappen op bouwproducten.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tot voor kort ontbrak het aan iedere vorm van wetgeving omtrent milieuboodschappen op bouwproducten, waarvan vaak geclaimd wordt dat ze ‘groen’ of ‘ecologisch’ zijn. Dit maakte het er niet altijd eenvoudiger op om een milieubewuste materiaal- of productkeuze te maken. De publicatie van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten vormt echter een eerste stap naar de berekening van de milieuprestaties van...
16 oktober 2014
Artikel
+
Homegrade

Homegrade

Leefmilieu Brussel
De Stadswinkel en het Energiehuis verenigen vanaf 16 februari 2017 hun krachten onder een nieuwe noemer: Homegrade. Deze geïntegreerde dienstverlening is bedoeld om de particulieren die hun woning in het Brussels Gewest wensen te verbeteren, te begeleiden.
11 september 2014
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Welke verontreiniging wordt veroorzaakt door een particulier?

Bodemverontreiniging: Welke verontreiniging wordt veroorzaakt door een particulier?

Leefmilieu Brussel
Elk van ons kan de bodem vervuilen, zelfs zonder dat hij zich daarvan bewust is. Stookolietanks kunnen roesten of overlopen tijdens het bijtanken. Als er stookolie wegvloeit, veroorzaakt dat soms ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater.
10 september 2014
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Hoe de gegevens van de inventaris valideren?

Bodemverontreiniging: Hoe de gegevens van de inventaris valideren?

Leefmilieu Brussel
Hoe kunt u bijdragen aan de validatie van de gegevens van uw terrein? De informatie in de inventaris van de bodemtoestand moet worden gevalideerd volgens een proces dat is vastgelegd door de ordonnantie van 2009, gewijzigd in 2017. Dit validatieproces omvat verschillende stappen:
09 september 2014
Artikel
+
Bodemverontreiniging: De gelijkvormigheidsverklaring

Bodemverontreiniging: De gelijkvormigheidsverklaring

Leefmilieu Brussel
Voor een betere informatie over de saneringswerken of de risicobeheersmaatregelen, niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de bevoegde Brusselse overheden, voorziet de nieuwe “Bodemordonnantie” een specifieke procedure om een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel al dan niet gelijkvormig te verklaren.

Pagina's