Natuurontwikkeling

20 van 25 resultaten

29 januari 2018
Nieuws
+
Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

Leefmilieu Brussel
Zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, allemaal stoffen die in staat zijn de stadsgronden waarop we willen telen, verontreinigen… Dit maakt dat sommige tuinders van de Brusselse moestuinen hun toevlucht moeten nemen in het kweken in bakken of kostelijke methodes zoals het uitgraven en vervangen van de aarde.
23 januari 2018
Nieuws
+
Hergebruik van materialen

Hergebruik van materialen

Leefmilieu Brussel
In het raam van het themajaar “zero afval” verwelkomt Leefmilieu Brussel op 23 januari 2018 de Europese actoren uit de bouwsector die deelnemen aan het BAMB-project (Buildings As Material Banks).  Dit innoverend project, dat door Europa wordt gefinancierd, wil bouwmaterialen op een optimale manier gebruiken gedurende de hele levenscyclus van de gebouwen om van de bouwsector op termijn een
11 januari 2018
Nieuws
+
Participeer aan het BAMB Stakeholder Network op 23 januari

Participeer aan het BAMB Stakeholder Network op 23 januari

Leefmilieu Brussel
U bent actief in de bouwsector als architect, aannemer of bouwheer en u heeft interesse in circulair bouwen? Neem dan deel aan het BAMB Stakeholder Network op 23 januari in de gebouwen van Leefmilieu Brussel van 10u tot 18u. Op het programma : voorstelling van de ontwikkelde tools aan de hand van pilootprojecten en casestudies.
15 december 2017
Nieuws
+
Op zoek naar een bodemverontreinigingsdeskundige ? Doe een beroep op de opdrachtencentrale.

Op zoek naar een bodemverontreinigingsdeskundige ? Doe een beroep op de opdrachtencentrale.

Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel heeft vastgesteld dat tal van overheidsinstellingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeilijkheden ondervinden als ze worden geconfronteerd met vervuilde openbare terreinen en als ze die vervuiling moeten aanpakken.
19 december 2016
Nieuws
+
Séminaires et formations bâtiment durable de septembre à décembre 2017: réservez vos dates

Seminaries en opleidingen duurzaam bouwen van september tot december 2017: reserveer uw data

Leefmilieu Brussel
Het programma van seminaries en opleidingen Duurzaam Bouwen is beschikbaar. Voor wie? Bouwprofessionals actief in Brussel: architecten, studiebureaus, ingenieurs, professionele bouwheren, promotoren, beheerders van gebouwen, syndici, aannemers,…
4 oktober 2016
Nieuws
+
Release van het Verslag over de Staat van het  Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Release van het Verslag over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Leefmilieu Brussel
Een efficiënt beleid van het leefmilieu is niet mogelijk zonder kennis van zaken en inzicht in de bestaande situatie. Hoe evolueert de leefomgeving van de Brusselaars? Welke veranderingen beïnvloeden ons  leefmilieu ?
6 maart 2016
Nieuws
+
De Gids Duurzame Gebouwen steekt in een nieuw jasje !

De Gids Duurzame Gebouwen steekt in een nieuw jasje !

Leefmilieu Brussel
Bent u als bouwprofessional actief in Brussel ? Dan richt de Gids Duurzame Gebouwen zich speciaal tot u ! De Gids ondersteunt u om alle aspecten van « duurzame ontwikkeling » (energie, water, mobiliteit, comfort en gezondheid, …) in uw projecten te integreren en werd opgesteld met de hulp van gespecialiseerde studiebureaus.

Pagina's