Natuurontwikkeling

20 van 45 resultaten

+
Bodemfacilitator

Bodemfacilitator

Leefmilieu Brussel
De opdrachten van de Bodemfacilitator bestaan erin de actoren te sensibiliseren voor de problematiek van bodemverontreiniging in het algemeen en het beleid voor het beheer van de verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te leggen. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om de diensten en tools die tot uw beschikking staan bekend te maken.
06 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Nodige behandeling: wie moet worden geïnformeerd?

Bodemverontreiniging: Nodige behandeling: wie moet worden geïnformeerd?

Leefmilieu Brussel
Om te zorgen voor betere informatie over sanering of risicobeheer, niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de bevoegde Brusselse instanties, heeft de bodemordonnantie een specifieke procedure vastgesteld om een risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel al of niet conform te verklaren.
06 september 2016
Artikel
+
Behandeling van verontreinigde bodems: Venting

Behandeling van verontreinigde bodems: Venting

Leefmilieu Brussel
Het wegpompen van de lucht uit de bodem in de onverzadigde zone Deze methode is het best bekend onder de naam ‘venting’ of ‘Soil Vapor Extraction’. Het gaat om het wegpompen van de lucht uit de bodem. Ze is geschikt voor terreinen die verontreinigd zijn met vluchtige stoffen zoals benzeen of koolwaterstoffen. U kunt ze alleen toepassen op de onverzadigde zone in de bodem.
06 september 2016
Artikel
+
Behandeling van verontreinigde bodems: Ex-situ off site

Behandeling van verontreinigde bodems: Ex-situ off site

Leefmilieu Brussel
Deze saneringsmethode vertrekt altijd van dezelfde aanpak: de verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een geschikt behandelingscentrum of gecontroleerd gestort. Het gaat hier bijna om klassieke werken van civiele bouwkunde. De behandeling van verontreinigde grond vraagt om bijzondere beschermingsmaatregelen.
06 september 2016
Artikel
+
Behandeling van verontreinigde bodems: Ex-situ on site

Behandeling van verontreinigde bodems: Ex-situ on site

Leefmilieu Brussel
Als de hoeveelheid verontreinigde grond zeer groot is, wordt een sanering op het terrein zelf misschien een interessante oplossing. De ‘on site’ methode vertrekt van dezelfde techniek als de ‘off site’ methode, maar stelt u in staat om de kosten en de milieueffecten van de sanering te beperken.
06 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging, vervuilend incident, wat te doen?

Bodemverontreiniging: Toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging, vervuilend incident, wat te doen?

Leefmilieu Brussel
De ordonnantie voorziet een versnelde procedure voor bodembehandeling bij: - Een gebeurtenis die een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt: vb. overvulling tank, incidentele lozing, … - Een toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging: vb. tijdens grondwerken, wordt een oude tank of een verontreinigde assenlaag tegengekomen.
05 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Eindbeoordeling

Bodemverontreiniging: Eindbeoordeling

Leefmilieu Brussel
Na afloop van de sanering, het risicobeheer of de behandeling van beperkte duur, voert de bodemverontreinigingsdeskundige een eindbeoordeling uit.  Deze is ten laste van de persoon die ze moet uitvoeren en wordt voorgelegd aan Leefmilieu Brussel.  De eindbeoordeling omvat ten minste de relevante elementen uit de lijst van volgende elementen:
05 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Risico-onderzoek

Bodemverontreiniging: Risico-onderzoek

Leefmilieu Brussel
Indien de bodemverontreinigingsdeskundige die belast is met het gedetailleerd onderzoek van uw terrein een eenmalige verontreiniging die hoofdzakelijk werd gegenereerd voor 1 januari 1993, een gemengde verontreiniging (behalve indien deze integraal werd gegenereerd na 20 januari 2005 door de huidige exploitant, de houder van de zakelijke rechten en/of eender welke andere geïdentificeerde

Pagina's