Natuurontwikkeling

6 van 6 resultaten

+
Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's.

Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het streven naar lage-energiewoningen leidt tot een "meerinvestering" in isolatiematerialen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze stijging van het materiaalgebruik op lange termijn gecompenseerd zal worden door de gerealiseerde energiebesparing, zowel op financieel als op ecologisch vlak. Dit artikel wil een antwoord geven op deze vraag aan de hand van een aantal renovatiescenario's waarbij de milieu-impact, de levenscycluskostenanalyse en de afweging van de financiële en de...
+
Renoveren volgens de passiefhuisstandaard.

Renoveren volgens de passiefhuisstandaard.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van een studie, uitgevoerd door het WTCB, het Passiefhuisplatform en de afdeling Architecture et Climat van de UCL, die tot doel had na te gaan in hoeverre de meerinvestering (in termen van materialen, installaties en arbeid), teweeggebracht door de energetische renovatie van een woning, gecompenseerd kan worden tijdens de levenscyclus van het gebouw, en dit zowel op financieel als op ecologisch vlak.
+
PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie.

PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Brochure met de beschrijving van een strategie voor de verhoging van de voordelen die door de renovatie van kantoorgebouwen worden geboden, zowel wat betreft de kwaliteit van de binnenomgeving (thermisch en visueel comfort en luchtkwaliteit), als van zijn milieuimpact (energiebesparing). Beschrijving van het project PROBE (Pragmatic Renovation of Office Building for a better Environment) toegepast op een getuigegebouw ingeplant op de site van het proefstation van het WTCB in Limelette, dat in...