Natuurontwikkeling

3 van 3 resultaten

05 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Welke verplichtingen dient u na te leven in het geval van een milieuvergunning?

Bodemverontreiniging: Welke verplichtingen dient u na te leven in het geval van een milieuvergunning?

Leefmilieu Brussel
Bij sommige activiteiten is de kans dat ze een bodemverontreiniging veroorzaken groter dan bij andere. Sinds 2004 bestaat daarom een algemeen wetgevend kader voor het beheer en de sanering van verontreinigde bodems die voor bepaalde exploitanten van ingedeelde inrichtingen verplichtingen creëert inzake bodemonderzoek en bodembehandeling.
2016
Publicatie
+
Principes en aandachtspunten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen.

Principes en aandachtspunten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen worden de materiaalgerelateerde aspecten van bouwwerken en bijgevolg ook de keuze voor duurzame bouwmaterialen steeds belangrijker. Dit betekent dat men niet alleen rekening moet houden met de technische, de functionele, de esthetische, de economische en de wettelijke aspecten van de bouwmaterialen, maar ook steeds met hun socio-economische prestaties en hun milieuprestaties. Deze evolutie wordt mede ondersteund door de integratie van specifieke eisen...
+
Principes et aspects importants pour le choix de matériaux de construction durables.

Principes et aspects importants pour le choix de matériaux de construction durables.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dans le domaine de la construction durable, les aspects liés aux matériaux utilisés dans les ouvrages de construction et donc le choix de matériaux durables revêtent une importance croissante. Cela implique qu’en plus de considérer les aspects techniques, fonctionnels, esthétiques, économiques et légaux des matériaux de construction, on tient également compte de leurs performances socioéconomiques et environnementales. Cette évolution est encouragée par l’intégration d’exigences spécifiques...