Natuurontwikkeling

9 van 9 resultaten

19 mei 2015
Artikel
+
Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Vlaamse Confederatie Bouw
Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen! Een goede luchtdichtheid kan het E-peil doen dalen met 5 à 15 E-punten. Het is ook belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren, met gezonde binnenlucht en een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht en vochtproblemen, met een goede geluidisolatie en een voldoende brandveiligheid.
+
Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tot voor kort bleven de prestatie-eisen die opgelegd werden aan gebouwen beperkt tot eisen inzake de stabiliteit, de duurzaamheid en de waterdichtheid. De laatste jaren hebben er echter talloze nieuwe prestatiecriteria hun intrede gedaan in de reglementeringen en de bestekken en dit, om een antwoord te kunnen bieden op de milieugerelateerde, economische en maatschappelijke uitdagingen.
+
Levenscyclusanalyse of LCA.

Levenscyclusanalyse of LCA.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen wordt bij de keuze van producten, productsystemen en elementen naast de technische, esthetische, economische en wettelijke aspecten, eveneens rekening gehouden met de milieuaspecten. Een instrument dat steeds vaker gebruikt wordt om de mogelijke milieu-impact van bouwproducten, gebouwelementen en zelfs volledige gebouwen te bepalen, is de levenscyclusanalyse of kortweg LCA.
+
Renoveren volgens de passiefhuisstandaard.

Renoveren volgens de passiefhuisstandaard.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van een studie, uitgevoerd door het WTCB, het Passiefhuisplatform en de afdeling Architecture et Climat van de UCL, die tot doel had na te gaan in hoeverre de meerinvestering (in termen van materialen, installaties en arbeid), teweeggebracht door de energetische renovatie van een woning, gecompenseerd kan worden tijdens de levenscyclus van het gebouw, en dit zowel op financieel als op ecologisch vlak.