Natuurontwikkeling

20 van 168 resultaten

02 maart 2018
Artikel
+
Emissiegrenswaarden van verontreinigende stoffen voor verwarmingsketels en motoren

Emissiegrenswaarden van verontreinigende stoffen voor verwarmingsketels en motoren

Leefmilieu Brussel
Om de gezondheid van zijn inwoners en het milieu te beschermen, past het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote
29 januari 2018
Nieuws
+
Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

Leefmilieu Brussel
Zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, allemaal stoffen die in staat zijn de stadsgronden waarop we willen telen, verontreinigen… Dit maakt dat sommige tuinders van de Brusselse moestuinen hun toevlucht moeten nemen in het kweken in bakken of kostelijke methodes zoals het uitgraven en vervangen van de aarde.
23 januari 2018
Nieuws
+
Hergebruik van materialen

Hergebruik van materialen

Leefmilieu Brussel
In het raam van het themajaar “zero afval” verwelkomt Leefmilieu Brussel op 23 januari 2018 de Europese actoren uit de bouwsector die deelnemen aan het BAMB-project (Buildings As Material Banks).  Dit innoverend project, dat door Europa wordt gefinancierd, wil bouwmaterialen op een optimale manier gebruiken gedurende de hele levenscyclus van de gebouwen om van de bouwsector op termijn een

Pagina's