Mobiliteit

20 van 57 resultaten

19 oktober 2017
Artikel
+
Stations-service : mesures de prévention pour protéger le sol

Benzinestations

Leefmilieu Brussel
In een benzinestation hanteert men brandstoffen (benzine en/of diesel): eerst van een vrachtwagen in een tank en vervolgens van de tank naar de voertuigen. Het betreft een risicoactiviteit omwille van de opslag en het hanteren van producten die sterk verontreinigend zijn voor de bodem en het grondwater.
08 maart 2017
Artikel
+
L’appel à projets "Be circular – Be Brussels 2017"

De projectoproep “Be circular – Be Brussels 2017”

Bruxelles Environnement
De projectoproep “be circular – be brussels” gaat hier om een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten voordele van Brusselse zelfstandigen en bedrijven, om hun creatief potentieel te ondersteunen en om in Brussel economische activiteiten te ontwikkelen die goed zijn voor het milieu en voor de lokale werkgelegenheid, denkend vanuit een circulaire economie.
4 oktober 2016
Nieuws
+
Release van het Verslag over de Staat van het  Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Release van het Verslag over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Leefmilieu Brussel
Een efficiënt beleid van het leefmilieu is niet mogelijk zonder kennis van zaken en inzicht in de bestaande situatie. Hoe evolueert de leefomgeving van de Brusselaars? Welke veranderingen beïnvloeden ons  leefmilieu ?
03 juni 2016
Nieuws
+
Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben.

Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben.

Leefmilieu Brussel
Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben. Dat is in elk geval de ambitie van het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan, dat de Brusselse regering op 2 juni 2016 heeft goedgekeurd. Het gaat om het voornaamste middel in de strijd tegen de klimaatverandering en de luchtvervuiling.
6 maart 2016
Nieuws
+
De Gids Duurzame Gebouwen steekt in een nieuw jasje !

De Gids Duurzame Gebouwen steekt in een nieuw jasje !

Leefmilieu Brussel
Bent u als bouwprofessional actief in Brussel ? Dan richt de Gids Duurzame Gebouwen zich speciaal tot u ! De Gids ondersteunt u om alle aspecten van « duurzame ontwikkeling » (energie, water, mobiliteit, comfort en gezondheid, …) in uw projecten te integreren en werd opgesteld met de hulp van gespecialiseerde studiebureaus.
22 januari 2016
Artikel
+
Guide Bâtiment Durable: Les locaux et abris à vélo fermés

Gids Duurzame Gebouwen: Gesloten fietslokalen en overkappingen

Leefmilieu Brussel
Het fietslokaal is op de eerste plaats een afgesloten (muren, afrastering, tralies, panelen van hout, glas, metaal enz.) en overdekte ruimte waarvan de toegang voorbehouden is voor geïdentificeerde gebruikers. Het lokaal bevindt zich meestal in een gebouw. Bij een renovatie kan men, als er plaatsgebrek is, het lokaal buiten installeren, op het privéterrein van het gebouw, bijvoorbeeld op een binnenplein.

Pagina's