Materie

15 van 15 resultaten

2016
Publicatie
+
Principes en aandachtspunten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen.

Principes en aandachtspunten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen worden de materiaalgerelateerde aspecten van bouwwerken en bijgevolg ook de keuze voor duurzame bouwmaterialen steeds belangrijker. Dit betekent dat men niet alleen rekening moet houden met de technische, de functionele, de esthetische, de economische en de wettelijke aspecten van de bouwmaterialen, maar ook steeds met hun socio-economische prestaties en hun milieuprestaties. Deze evolutie wordt mede ondersteund door de integratie van specifieke eisen...
+
HORIZON 2020 : scruter ensemble l'avenir.

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 - een goede weerspiegeling van de werkprogramma's - voor. Deze werkprogramma's worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren. Na een kort overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren, richt dit...
+
Levenscyclusanalyse of LCA.

Levenscyclusanalyse of LCA.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen wordt bij de keuze van producten, productsystemen en elementen naast de technische, esthetische, economische en wettelijke aspecten, eveneens rekening gehouden met de milieuaspecten. Een instrument dat steeds vaker gebruikt wordt om de mogelijke milieu-impact van bouwproducten, gebouwelementen en zelfs volledige gebouwen te bepalen, is de levenscyclusanalyse of kortweg LCA.
+
De Onderhoudsgids in een nieuw kleedje.

De Onderhoudsgids in een nieuw kleedje.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een regelmatig onderhoud is de beste manier om het risico op gebouwschade te verminderen en de kosten voor de latere herstellingswerken in te perken. Opdat de bouwprofessioneel aangepaste onderhoudsinformatie zou kunnen geven aan zijn klanten, publiceerde het WTCB, in samenwerking met zijn Technische Comités en een aantal belangrijke beroepsorganisaties en instellingen uit de sector, de derde uitgave van de "Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen".
+
Het WTCB, de referentie vandaag voor bouwen in en aan de toekomst.

Het WTCB, de referentie vandaag voor bouwen in en aan de toekomst.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de toespraken die op 20 maart jongstleden ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het WTCB in het Brusselse Auditorium 2000 gehouden werden door alle personen die actief betrokken zijn bij de werking van het Centrum. De aandacht ging hierbij voornamelijk uit naar het thema maatschappelijk bewust bouwen dankzij collectief onderzoek.
+
Informations environnementales propres aux produits: le point de la situation en Belgique et en Europe.

Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa..

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de wettelijke en reglementaire eisen waaraan bouwmaterialen en bouwproducten moeten voldoen op het vlak van hygiëne, gezondheid en milieu. Conformiteitsmerken die de gebruiksgeschiktheid van de producten waarborgen. Certificeringen, labels en milieuverklaringen die van toepassing zijn in België.
+
La construction IFD : description, avantages et exemples.

IFD-bouwen : beschrijving, voordelen en voorbeelden.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Korte omschrijving en voordelen van dit innoverende bouwconcept voor gebouwen dat beantwoordt aan de filosofie van duurzame ontwikkeling en waarbij industrialisatie, flexibiliteit (aanpasbaarheid) en demonteerbaarheid een gezamenlijke rol spelen. Dit concept heeft een weerslag op het gehele bouwproces en de bijbehorende organisatie. Beschrijving van enkele projecten waarbij het concept IFD-bouwen in de praktijk werd omgezet.
+
Principes et aspects importants pour le choix de matériaux de construction durables.

Principes et aspects importants pour le choix de matériaux de construction durables.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dans le domaine de la construction durable, les aspects liés aux matériaux utilisés dans les ouvrages de construction et donc le choix de matériaux durables revêtent une importance croissante. Cela implique qu’en plus de considérer les aspects techniques, fonctionnels, esthétiques, économiques et légaux des matériaux de construction, on tient également compte de leurs performances socioéconomiques et environnementales. Cette évolution est encouragée par l’intégration d’exigences spécifiques...
+
Le CSTC : la référence aujourd'hui pour construire demain.

Le CSTC : la référence aujourd'hui pour construire demain.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de toespraken die op 20 maart jongstleden ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het WTCB in het Brusselse Auditorium 2000 gehouden werden door alle personen die actief betrokken zijn bij de werking van het Centrum. De aandacht ging hierbij voornamelijk uit naar het thema maatschappelijk bewust bouwen dankzij collectief onderzoek.