Impact op het fysische/natuurlijke milieu

8 van 8 resultaten

05 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Eindbeoordeling

Bodemverontreiniging: Eindbeoordeling

Leefmilieu Brussel
Na afloop van de sanering, het risicobeheer of de behandeling van beperkte duur, voert de bodemverontreinigingsdeskundige een eindbeoordeling uit.  Deze is ten laste van de persoon die ze moet uitvoeren en wordt voorgelegd aan Leefmilieu Brussel.  De eindbeoordeling omvat ten minste de relevante elementen uit de lijst van volgende elementen:
05 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Risico-onderzoek

Bodemverontreiniging: Risico-onderzoek

Leefmilieu Brussel
Indien de bodemverontreinigingsdeskundige die belast is met het gedetailleerd onderzoek van uw terrein een eenmalige verontreiniging die hoofdzakelijk werd gegenereerd voor 1 januari 1993, een gemengde verontreiniging (behalve indien deze integraal werd gegenereerd na 20 januari 2005 door de huidige exploitant, de houder van de zakelijke rechten en/of eender welke andere geïdentificeerde
05 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Wat zijn de verschillende onderzoeken?

Bodemverontreiniging: Wat zijn de verschillende onderzoeken?

Leefmilieu Brussel
Twee verschillende procedures voor het onderzoek en het beheer van verontreinigde bodems zijn van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de algemene procedure en de specifieke procedure voor benzinestations. Het doel van deze procedures is om een overzicht te geven van de verschillende stappen waarmee u een eventuele verontreiniging op het spoor komt en behandelt.
09 september 2014
Artikel
+
Bodemverontreiniging: De gelijkvormigheidsverklaring

Bodemverontreiniging: De gelijkvormigheidsverklaring

Leefmilieu Brussel
Voor een betere informatie over de saneringswerken of de risicobeheersmaatregelen, niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de bevoegde Brusselse overheden, voorziet de nieuwe “Bodemordonnantie” een specifieke procedure om een risicobeheersvoorstel of een saneringsvoorstel al dan niet gelijkvormig te verklaren.