Impact op het fysische/natuurlijke milieu

20 van 35 resultaten

+
Bodemfacilitator

Bodemfacilitator

Leefmilieu Brussel
De opdrachten van de Bodemfacilitator bestaan erin de actoren te sensibiliseren voor de problematiek van bodemverontreiniging in het algemeen en het beleid voor het beheer van de verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te leggen. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om de diensten en tools die tot uw beschikking staan bekend te maken.
05 september 2016
Artikel
+
Bodem vermoedelijk verontreinigd : Wat doen ?

Bodem vermoedelijk verontreinigd : Wat doen ?

Leefmilieu Brussel
Indien het bodemattest aangeeft dat het perceel in de inventaris van de bodemtoestand is opgenomen als vermoedelijk verontreinigd (categorie 0 of een andere categorie die met categorie 0 wordt gecombineerd), moet u een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren om het vermoeden van verontreiniging al dan niet te bevestigen voordat u andere maatregelen treft.
+
HORIZON 2020 : scruter ensemble l'avenir.

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 - een goede weerspiegeling van de werkprogramma's - voor. Deze werkprogramma's worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren. Na een kort overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren, richt dit...
+
Bodemverontreiniging: Hoe erkend worden inzake "tankstationinstallaties"?

Bodemverontreiniging: Hoe erkend worden inzake "tankstationinstallaties"?

Leefmilieu Brussel
Alle studiebureaus op het vlak van “opslaginstallaties” of “kathodische bescherming” moeten erkend zijn. Er bestaat een afzonderlijke erkenning voor de  “bodemverontreinigingsdeskundige”. Opgelet, het is niet meer mogelijk om een erkenning als studiebureau op het vlak van bodemverontreiniging aan te vragen.
+
Bodemverontreiniging: Hoe een erkend bodemexpert worden?

Bodemverontreiniging: Hoe een erkend bodemexpert worden?

Leefmilieu Brussel
Elke “bodemverontreinigingsdeskundige” moet erkend zijn. Elke “bodemsaneringsaannemer” moet geregistreerd zijn. Er bestaat een afzonderlijke erkenning voor de studiebureaus op het vlak van “opslaginstallaties” of “kathodische bescherming”. Opgelet, het is niet meer mogelijk om een erkenning als studiebureau op het vlak van bodemverontreiniging aan te vragen.
+
Milieuboodschappen op bouwproducten.

Milieuboodschappen op bouwproducten.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tot voor kort ontbrak het aan iedere vorm van wetgeving omtrent milieuboodschappen op bouwproducten, waarvan vaak geclaimd wordt dat ze ‘groen’ of ‘ecologisch’ zijn. Dit maakte het er niet altijd eenvoudiger op om een milieubewuste materiaal- of productkeuze te maken. De publicatie van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten vormt echter een eerste stap naar de berekening van de milieuprestaties van...
08 september 2014
Artikel
+
Focus: Beheer en sanering van verontreinigde bodems

Focus: Beheer en sanering van verontreinigde bodems

Leefmilieu Brussel
De Brusselse ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems omkadert en bepaalt de verplichtingen inzake sanering en beheer van de milieu- en gezondheidsrisico's ten laste van de eigenaars en/of exploitanten van verontreinigde of potentieel verontreinigde terreinen (zie gedocumenteerde fiche "Beheer van verontreinigde bodems in het Brussels
+
Stortklaar beton voor de toekomst. Beton met gerecycleerde granulaten (Update : november 2014).

Stortklaar beton voor de toekomst. Beton met gerecycleerde granulaten (Update : november 2014).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De milieu-impact van beton kan verlaagd worden door in te spelen op de gebruikte grondstoffen. Zo kan men ervoor opteren om de in het beton aanwezige fractie grove granulaten te vervangen door gerecycleerde betongranulaten, afkomstig van bouw- en slooppuin. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere opties mogelijk. In deze Infofiche zetten we de stappen op een rijtje die – naargelang van de weerhouden optie – doorlopen moeten worden om tot een performant en duurzaam eindresultaat te komen.
+
Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 1 : beton met gerecycleerde granulaten (Update: november 2014).

Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 1 : beton met gerecycleerde granulaten (Update: november 2014).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De milieu-impact van beton kan verlaagd worden door in te spelen op de gebruikte grondstoffen. Zo kan men ervoor opteren om de in het beton aanwezige fractie grove granulaten te vervangen door gerecycleerde betongranulaten, afkomstig van bouw- en slooppuin. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere opties mogelijk. In deze Infofiche zetten we de stappen op een rijtje die – naargelang van de weerhouden optie – doorlopen moeten worden om tot een performant en duurzaam eindresultaat te komen.

Pagina's