Impact op het fysische/natuurlijke milieu

11 van 11 resultaten

+
Bodemfacilitator

Bodemfacilitator

Leefmilieu Brussel
De opdrachten van de Bodemfacilitator bestaan erin de actoren te sensibiliseren voor de problematiek van bodemverontreiniging in het algemeen en het beleid voor het beheer van de verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te leggen. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om de diensten en tools die tot uw beschikking staan bekend te maken.
06 september 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging, vervuilend incident, wat te doen?

Bodemverontreiniging: Toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging, vervuilend incident, wat te doen?

Leefmilieu Brussel
De ordonnantie voorziet een versnelde procedure voor bodembehandeling bij: - Een gebeurtenis die een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt: vb. overvulling tank, incidentele lozing, … - Een toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging: vb. tijdens grondwerken, wordt een oude tank of een verontreinigde assenlaag tegengekomen.
10 september 2014
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Hoe de gegevens van de inventaris valideren?

Bodemverontreiniging: Hoe de gegevens van de inventaris valideren?

Leefmilieu Brussel
Hoe kunt u bijdragen aan de validatie van de gegevens van uw terrein? De informatie in de inventaris van de bodemtoestand moet worden gevalideerd volgens een proces dat is vastgelegd door de ordonnantie van 2009, gewijzigd in 2017. Dit validatieproces omvat verschillende stappen:
08 september 2014
Artikel
+
Focus: Beheer en sanering van verontreinigde bodems

Focus: Beheer en sanering van verontreinigde bodems

Leefmilieu Brussel
De Brusselse ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems omkadert en bepaalt de verplichtingen inzake sanering en beheer van de milieu- en gezondheidsrisico's ten laste van de eigenaars en/of exploitanten van verontreinigde of potentieel verontreinigde terreinen (zie gedocumenteerde fiche "Beheer van verontreinigde bodems in het Brussels
9 februari 2015
Nieuws
+
Découvrez le nouveau Guide Environnement à l'usage des entreprises de la construction !

Découvrez le nouveau Guide Environnement à l'usage des entreprises de la construction !

Confederatie Bouw
Le Guide Environnement est un nouvel outil spécialement réalisé pour le secteur de la construction wallonne, reprenant de nombreuses informations détaillées sur les déchets, les permis d’environnement, le sol et les terres, les substances dangereuses, les installations et activités nécessitant une autorisation. Cet outil didactique, visuel et facile d’utilisation vous permettra de mieux comprendre et connaître les droits et les obligations qui vous sont applicables en matière d’environnement...