Bouw- en sloopafvalbeheer

20 van 92 resultaten

16 mei 2017
Artikel
+
L'économie circulaire ou la redécouverte des valeurs de base de la construction.

Circulaire economie of de herontdekking van de basiswaarden van de bouw.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De circulaire economie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp dat alle economische sectoren, met inbegrip van de bouwsector, aanbelangt. Ieder heeft hiervoor zijn eigen definitie, van de meest eenvoudige tot de meest wetenschappelijke. Zij die houden van eenvoud en klaarheid, stellen dat « circulaire economie een economisch concept is dat kadert binnen het streven naar duurzame ontwikkeling en dat tot doel heeft om goederen en diensten te produceren zonder daarbij al te veel grondstoffen, water en andere energiebronnen te gebruiken en te verspillen ».
+
De circulaire economie: veel meer dan recycleren.

De circulaire economie: veel meer dan recycleren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De Belgische bouwsector produceert jaarlijks meer dan 15 miljoen ton afval. Hoewel het merendeel van dit afval gerecycleerd wordt, liggen er nog tal van uitdagingen in het verschiet. Zo wordt dit afval grotendeels gebruikt in laagwaardige toepassingen (downcycling). Anderzijds ontstaat er ook alsmaar meer niet-steenachtig afval waarvoor er vooralsnog geen goede oplossing bestaat.
19 mei 2016
Artikel
+
Vademecum Réemploi

Vademecum Hergebruik

Bruxelles Environnement
Het Vademecum spitst zich toe op de ontmanteling van herbruikbare bouwmaterialen met het oog op hergebruik ervan buiten de bouwsite, met andere woorden: de demontage en de zorgvuldige verwijdering van de herbruikbare bouwmaterialen die in een gebouw zijn ingewerkt met als doel ze (opnieuw) te gebruiken in andere bouwwerken. U kunt in deze vademecum typedocumenten (technische en juridische) downloaden om het hergebruik gemakkelijk te organiseren.
01 april 2016
Artikel
+
Bodemverontreiniging - Codes van goede praktijk: risico-onderzoek

Bodemverontreiniging - Codes van goede praktijk: risico-onderzoek

Leefmilieu Brussel
Indien een bodemverontreiniging behandeld wordt door middel van een risicobeheer dient in eerste instantie een risico-onderzoek uitgevoerd te worden. Dit heeft tot doel de risico’s te beoordelen die de aan het licht gebrachte verontreiniging kan inhouden voor de mens en het leefmilieu, en de noodzaak van een behandeling te bepalen.

Pagina's