Beheer van oppervlaktewater

20 van 31 resultaten

07 februari 2018
Publicatie
+
Gestion de l'eau sur la parcelle - Parcours

Opleidingsparcours : "Waterbeheer op het perceel"

CDR Construction - BRC Bouw
BRC Bouw biedt in februari en maart 2018 een nieuw technisch en interactief opleidingsparcours aan over duurzaam waterbeheer op gebouw- en perceelsniveau. Het traject bestaat uit een opleiding van drie dagen die een theoretische cursus combineert met interactieve uitwisselingen over concrete cases, een kennismaking met professionals, terugkoppeling van ervaring en een bezoek aan gebouwen en werven!
16 februari 2015
Nieuws
+
Découvrez les outils de gestion de l'eau de pluie de Bruxelles Environnement !

Ontdek de tools voor hemelwaterbeheer van Leefmilieu Brussel!

Leefmilieu Brussel
De verstedelijking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor een aanzienlijke ondoordringbaarheid van de bodems gezorgd, wat de kans op overstromingen heeft vergroot. Eén van de grote doelstellingen van het regenplan 2012-2016 is dan ook om de impact van deze ondoordringbaarheid te beperken en de implementatie van technieken te stimuleren, die dit kunnen compenseren.
+
Gebruik van regenwater in gebouwen.

Gebruik van regenwater in gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
We moeten het regenwater optimaal beheren : aangezien men dit watertype steeds vaker aanwendt in woningen, moet het van voldoende hoge kwaliteit zijn, hetgeen enkel verzekerd kan worden door een goed ontworpen opslag en verdeelsysteem. Hierbij vormen onder andere de aanwezigheid van filters en een vlottende aanzuiging alsook een regelmatig onderhoud belangrijke aandachtspunten om gekleurd of stinkend water te vermijden.
12 augustus 2013
Artikel
+
Gérer les eaux pluviales sur la parcelle

Beheer van het regenwater op het perceel

Leefmilieu Brussel
Het waterbeheer is van essentieel belang geworden om de watervoorraden te beschermen, maar ook om de risico's op overstromingen en verontreiniging te beperken. Enkel een totaalaanpak van bij het ontwerp van het project kan duurzame antwoorden bieden, m.a.w.: de ondoorlaatbaarheid van de bodems minimaliseren, het volume van het afvloeiend water beperken en de waterkwaliteit garanderen.
23 juli 2013
Artikel
+
Améliorer la gestion de l'eau dans les bâtiments durables et sur la parcelle

Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

Leefmilieu Brussel
Een renovatie- of bouwproject zo goed mogelijk inpassen in de watercyclus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een optimaal gebruik van hemelwater op het perceel, een rationeel watergebruik, de recuperatie van hemelwater en een beter beheer van afvalwater op het perceel (op de site en in de gebouwen)
+
Duurzaam omgaan met water.

Duurzaam omgaan met water.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Enkele technieken die kunnen aangewend worden om minder drinkwater te gebruiken: toepassing van waterbesparende systemen, gebruik van minder kwalitatief water (regenwater, behandeld afvalwater) voor bepaalde toepassingen, beter gebruik van de sanitaire installaties (gebruik van zonnecollectoren of van een warmtepomp, plaatsing van het warmwaterproductietoestel in de buurt van de tappunten,...), individuele zuivering van afvalwater (gebruik van performante toestellen die dezelfde processen...
+
Staal in de bouw. Deel 1 : Corrosiviteit van de milieus en staalsoorten.

Staal in de bouw. Deel 1 : Corrosiviteit van de milieus en staalsoorten.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Analyse van de diverse corrosieve stoffen die een invloed kunnen hebben op de atmosferische corrosie, de corrosiviteit van het water, de bodem en beton. Enkele elementaire begrippen inzake staal en de karakteristieken ervan, indeling en aanduiding van de staalsoorten, keuzecriteria voor het voorschrijven van een staalsoort voor een welbepaalde toepassing, gebruik van specifieke gelegeerde corrosiebestendige staalsoorten (roestvrij staal en weerbestendig constructiestaal).
+
Gulden regels om duurzaam te bouwen. (Uit de praktijk).

Gulden regels om duurzaam te bouwen. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de technieken en technologieën om duurzaam en "milieuvriendelijk" te bouwen tegen een redelijke prijs, door rationeel energiegebruik in de gebouwen (verbeterde thermische isolatie, HR-verwarmingsinstallatie, optimalisering van de zonnewinst, maximale benutting van de mogelijkheden van de passieve koeling, maatregelen om te besparen op het warm sanitair water, HR-verlichting en verlichting met intelligente besturing, maatregelen om het verbruik van de ventilatoren te beperken),...
+
Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk).

Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Belang van rationeel drinkwatergebruik en overzicht van de oplossingen om het huidige drinkwatergebruik in woningen te beperken : vermindering van het volume van WC-spoelbakken (bakken met moduleerbaar volume, debietverhoging, _), beperking van het debiet aan de aftappunten (druk- en debietreduceertoestellen, automatische kranen), beperking van de warmwaterverliezen (decentralisatie van de warmwaterproductie, inkorting van de afstand tussen productie en verbruik, _), beperking van waterlekken...

Pagina's