TOEGANKELIJKHEID

20 van 20 resultaten
2017
Publicatie
+
Outil de calcul pour l'évaluation des contrastes de couleur et le dimensionnement de la signalisation.

Rekenblad voor de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De "Design for all"-aanpak streeft naar een maximale toegankelijkheid van gebouwen. Hieronder valt ook de toegankelijkheid van visuele informatie (zie afbeeldingen 1 en 2). In dit artikel wordt een door het WTCB uitgewerkte rekentool voorgesteld die ondersteuning biedt bij de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie (waaronder beletteringen).
+
Op weg naar een betere toegankelijkheid.

Op weg naar een betere toegankelijkheid.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Onze hedendaagse gebouwen worden verondersteld toegankelijk te zijn. Deze vereiste kan soms echter moeilijk verzoenbaar zijn met de eisen inzake de dorpelhoogte van toegangsdeuren. Zo moeten er maatregelen getroffen worden om te vermijden dat men op deze plaats geconfronteerd zou worden met een verminderde luchtdichtheid, het ontstaan van koudebruggen of een niet-regendichte aansluiting. Er worden drie gevallen geanalyseerd: de toegangsdeur op het gelijkvloers, de deur naar een dakterras en de...
+
Aangedreven voetgangersdeuren, enkel een kwestie van toegankelijkheid ?

Aangedreven voetgangersdeuren, enkel een kwestie van toegankelijkheid ?

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De automatisatie van de ramen en deuren kan de toegankelijkheid en het gebruikscomfort van gebouwen sterk ten goede komen. De gebruiksveiligheid moet echter te allen tijde verzekerd blijven. Dit artikel gaat daarom dieper in op het veiligheidsaspect van opendraaiende aangedreven voetgangersdeuren, meer bepaald op de regelgeving, de veiligheidsrisico’s en de te treffen beschermingsmaatregelen.
+
Waterdichte en goed geïsoleerde muurvoeten : toegankelijk voor iedereen.

Waterdichte en goed geïsoleerde muurvoeten : toegankelijk voor iedereen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Doordat men alsmaar grotere isolatiediktes toepast in de vloeren en spouwmuren, ontstaan er hoogteverschillen die de toegankelijkheid in het gedrang kunnen brengen. Indien men echter een zo klein mogelijk hoogteverschil toepast tussen de binnen en de buitenverharding, kunnen er vochtproblemen ontstaan. In dit artikel wordt toegelicht hoe men waterinfiltraties kan voorkomen zonder in te boeten aan toegankelijkheid.
+
Verticaal transport in woningen.

Verticaal transport in woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In het kader van een toenemende vergrijzing en de daaraan verbonden kosten voor de samenleving, wordt er naar gestreefd om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Deze huizen zouden dan eventueel uitgerust kunnen worden met een stoeltjeslift, hefplatform of lift. Dit artikel legt de nadruk op de criteria waaraan de omgeving moet voldoen om de installatie van een dergelijk toestel mogelijk te maken.
2009
Publicatie
+
Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking.

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gedetailleerde analyse van een aantal aspecten in verband met verlichting (zoals verlichtingssterkte en verblinding) waaraan men bijzondere aandacht dient te besteden voor slechtzienden. Belang van de keuze van verven met een goed kleur- en luminantiecontrast in het kader van de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving voor personen met een matige visuele beperking.
+
Aanpasbare woningen.

Aanpasbare woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de ontwerpvoorschriften voor woningen die aanpasbaar zijn aan een persoon met beperkingen. Voorstelling van een ontwerpgids onder de vorm van een ringmap (enkel beschikbaar in het Frans), die recentelijk opgesteld werd door het WTCB en zijn partners. Dit gebeurde op het initiatief van de Waalse Regering en de CCW. Dit document (enkel beschikbaar in het Frans) zal gratis kunnen gedownload worden en heeft tot doel ontwerpregels aan te reiken, evenals een volledig voorschriftenkader...
2007
Publicatie
+
Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2).

Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de eisen (voorschriften) waaraan buitenschrijnwerk moet voldoen om te beantwoorden aan het principe van integrale toegankelijkheid in België en toegankelijkheidsoplossingen die vanaf de ontwerpfase moeten voorzien worden voor deurdorpels: oriëntatie, plaatsing van een dakoversteek of een luifel, uitvoering van een draineer- en evacuatiesysteem voor het regenwater, specifiek ontwerp van schrijnwerk (schuiframen en vensterdeuren).
2006
Publicatie
+
Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 1).

Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 1).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de toegankelijkheidseisen waaraan "integraal toegankelijke" inkomdeuren, vensterdeuren of schuiframen moeten voldoen, evenals van de eisen op het vlak van de bedienbaarheid van het schrijnwerk en het hang- en sluitwerk. Bepaling van de minimale opstelruimte, correcte dimensionering van het deurgeheel, rekening houdend met de ruwbouwopening, de minimale vrije doorgang en de opstelruimte naast de deur. Aanbevelingen voor deurdrangers, maatregelen om het hang- en sluitwerk...
+
Toegankelijkheidsbeleid : meer dan wetgeving.

Toegankelijkheidsbeleid : meer dan wetgeving.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Door het WTCB opgestelde inventarisatie van de regionale, federale, Europese en internationale normalisatie, beleidsplannen en -acties, in het kader van het Europese beleidsondersteunende project POLIS, waarbinnen gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een innovatief computerprogramma ter bepaling en beoordeling van het toegankelijkheidsniveau van een gebouw. Het uiteindelijke doel van het POLIS-project is om een zogenaamd white paper te publiceren met aanbevelingen die het accent leggen op...
+
Toegankelijkheid van trappen : Randbemerkingen bij § 2.4.2 van TV 198.

Toegankelijkheid van trappen : Randbemerkingen bij § 2.4.2 van TV 198.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Trappen vormen vaak een onoverkomelijke hindernis voor personen met beperkingen. Daarom moet men vanaf het ontwerp van de trap voldoende rekening houden met het gebruikscomfort, de veiligheid en de aanpasbaarheid ervan : rol van de trap in het gebouw, wettelijke eisen inzake dimensionering, toegankelijkheid van trappen en brandveiligheid, inplanting van de trap in een gebouw, verlichting en veiligheid van het trappenhuis, stapmodulus, optrede en aantrede, neus, traphelling, leuning en handgreep...
+
Toegankelijkheid van de bebouwde omgeving : Een introductie. (Onderzoek).

Toegankelijkheid van de bebouwde omgeving : Een introductie. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat een stand van zaken wil opmaken van de toegankelijkheid van het gebouwenpatrimonium, en met name van de kennis terzake (geldende regelgeving, soorten gebreken en hancicaps), de bestaande bepalingen alsook de onvolkomenheden terzake, en dat enkele pistes wil exploreren, zoals de modulaire, evolutieve en duurzame woning, de domotica, de bouwpartners die ertoe kunnen bijdragen dat de gebouwen beter toegankelijk worden voor gehandicapten.
2007
Publicatie
+
Accessibilité des menuiseries extérieures (partie 2).

Accessibilité des menuiseries extérieures (partie 2).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Le point sur les exigences (prescriptions) auxquelles doivent satisfaire les menuiseries extérieures pour répondre au principe d'accessibilité intégrale en Belgique et solutions en matière d'accessibilité à mettre en place dès la phase de conception pour les seuils de portes: orientation, placement d'un dépassant de toiture ou d'un auvent, mise en place d'un système de drainage et d'évacuation des eaux de pluie, conception spécifique des menuiseries (fenêtres et portes-fenêtres coulissantes).
+
Accessibilité de l'environnement bâti : Où en est-on? (Recherches & Etudes).

Accessibilité de l'environnement bâti : Où en est-on? (Recherches & Etudes).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Article qui tente de dresser un état des lieux en matière d'accessibilité du patrimoine bâti, et plus particulièrement de faire le point des connaissances en la matière (réglementation en vigueur, types de déficiences et de handicaps), de relever les dispositions existantes ainsi que les insuffisances et de proposer quelques pistes, comme l'habitat modulaire, évolutif et durable, et la domotique, aux acteurs du monde de la construction pour contribuer à rendre les bâtiments plus accessibles aux...