VERLICHTING

20 van 35 resultaten
+
Ledverlichting en visueel comfort.

Ledverlichting en visueel comfort.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tegenwoordig kiest men vaak voor ledarmaturen als verlichtingsoplossing. Deze worden immers alsmaar energiezuiniger en de beste producten kunnen hun prestaties zelfs gedurende een lange gebruiksduur handhaven. Bovendien bieden ze talrijke mogelijkheden op het vlak van regeling. Hoe zit het echter met het visuele comfort bij gebruik van dergelijke armaturen en welke aandachtspunten moeten er precies in aanmerking genomen worden?
+
Compatibiliteit van vervangingslampen met hun dimsysteem. Classificatie, problematiek en oplossingen.

Compatibiliteit van vervangingslampen met hun dimsysteem. Classificatie, problematiek en oplossingen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In dit document geven we een classificatie van de verschillende lamptypes en dimsystemen die courant in de handel beschikbaar zijn en wordt de nadruk gelegd op hun mogelijke interacties. Vervolgens gaan we dieper in op de problemen die zich kunnen voordoen en zullen we trachten om het concept compatibiliteit te definiëren. In hoofdstuk 4 worden er dan weer een aantal initiatieven voorgesteld die door diverse fabrikanten genomen werden om de compatibiliteitsproblemen in de mate van het mogelijke...
+
De renovatie van de verlichting in het voetlicht.

De renovatie van de verlichting in het voetlicht.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het elektriciteitsverbruik stijgt van jaar tot jaar en maakt tegenwoordig bijna een kwart van de in Europa verbruikte primaire energie uit, waarvan 30 % in de residentiële, 30 % in de tertiaire en 36 % in de industriële sector. Gemiddeld 10 % van het elektriciteitsverbruik van een huishouden – of ongeveer 400 kWh – gaat naar verlichting. In tertiaire gebouwen, zoals kantoorgebouwen en scholen, loopt dit cijfer op tot 20 % of zelfs tot meer dan 50 % in gebouwen met hoge energieprestaties. -...
+
Normen-Antennes.

Normen-Antennes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een groot aantal nationale normen zal op termijn vervangen worden door Europese normen. Daarom heeft het WTCB, met de steun van de FOD Economie elf Normen-Antennes opgericht. Deze hebben tot taak om de bouwsector - en de kmo's in het bijzonder - te informeren over de bestaande en in voorbereiding zijnde nationale en Europese normen.
+
Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties.

Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Ledarmaturen kennen een groeiend succes doordat ze steeds energiezuiniger worden. Zo is hun rendement vaak groter dan 100 lm/W en behalen de meest performante verlichtingstoestellen zelfs 150 lm/W. Hun levensduur (die doorgaans tientallen jaren bedraagt) kan ook tot aanzienlijke besparingen leiden op het vlak van onderhoud en een 'return on investment' garanderen. Dergelijke levensduren worden eveneens ten zeerste geapprecieerd bij intensief gebruikte verlichtingsinstallaties (bv. uitstalramen...
+
Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen.

Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In dit document geven we in hoofdstuk 2 eerst een classificatie van de bestaande lamptypes en dimsystemen die courant op de markt aanwezig zijn. Bij de beschrijving leggen we de focus op de mogelijke interactie tussen beide systemen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3.1 dieper in op de concrete problemen die zich kunnen voordoen en proberen we in hoofdstuk 3.2 het concept "compatibiliteit" te definiëren. Hierna overlopen we in hoofdstuk 4 enkele reeds bestaande initiatieven die het...
+
Herziening van de norm over de verlichting van binnenwerkplekken.

Herziening van de norm over de verlichting van binnenwerkplekken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In oktober 2011 werd er een herziene uitgave van de referentienorm met betrekking tot de verlichting van werkplekken, de NBN EN 12464-1, gepubliceerd. In deze norm gaat er bijzondere aandacht uit naar het thema visueel comfort. Hierbij wordt er voortaan immers niet louter en alleen meer gekeken naar de te verzekeren verlichtingssterkte voor de uit te voeren taak. Ook voor wat betreft de omgeving worden er een aantal nieuwe eisen geformuleerd.
+
Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen.

Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze gids heeft tot doel om hulp te bieden bij het ontwerp en de keuze van een verlichtingsinstallatie. Zo behandelt hij onder meer de karakteristieken en de technologie van de lampen en de bestaande armaturen. Verder bevat hij nuttige informatie over de regeling en de kwaliteit van de verlichting : het gaat hier met name om de te installeren vermogens om een zo efficiënt mogelijke verlichting te bereiken, zonder echter het comfort en de esthetiek uit het oog te verliezen. Ten slotte wordt er...
+
Verbouwing van zolders.

Verbouwing van zolders.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voorwaarden voor de succesvolle verbouwing van zolders (kwaliteitsvol timmerwerk en waterdichte dakopbouw), het vooronderzoek, de uit te voeren werken : dakbedekking (plaatsing van een onderdak), bescherming van het metselwerk tegen regenwaterinfiltratie, scheidingswanden, maatregelen om het thermische comfort te waarborgen (thermische isolatie, luchtdichtheid, nachtelijke ventilatie, zonnewering, verwarming), akoestische isolatie, verlichting, elektrische installatie, ...
2009
Publicatie
+
Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking.

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gedetailleerde analyse van een aantal aspecten in verband met verlichting (zoals verlichtingssterkte en verblinding) waaraan men bijzondere aandacht dient te besteden voor slechtzienden. Belang van de keuze van verven met een goed kleur- en luminantiecontrast in het kader van de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving voor personen met een matige visuele beperking.

Pagina's