MMG

2 van 2 resultaten
16 januari 2017
Artikel
+
De milieu-indicatoren in TOTEM

De milieu-indicatoren in TOTEM

Leefmilieu Brussel
Om te zorgen voor conformiteit met de bestaande Europese initiatieven op het gebied van de milieubeoordeling van gebouwen en bouwproducten, heeft de TOTEM-methode rekening gehouden met de recente Europese normen die werden voorgesteld door het CEN TC 350 en met de aanbevelingen van het Europese onderzoeksinstituut "Institute for Environment and Sustainability” (JRC) op het gebied van