STS 71.1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

Door Catherine Grimonpont
05 november 2015
STS 71-1 Post-isolation des murs creux par remplissage in situ de la coulisse ayant une largeur nominale d’au moins 50 mm
SPF Economie
Onderhavige STS hebben betrekking op de na-isolatie van ongeïsoleerde spouwmuren uit metselwerk of andere steenachtige spouwbladen door het in-situ navullen van de spouw.

Bij het na-isoleren van spouwmuren van bestaande gebouwen wordt een isolatieproduct in de spouw ingebracht via voorgeboorde openingen in het gevelmetselwerk of in het binnenspouwblad. Deze techniek is hierdoor een pragmatische oplossing om de thermische prestatie van bestaande spouwmuren te verbeteren met weinig hinder voor de bewoners. Door het na-isoleren van een ongeïsoleerde spouwmuur kan de warmtedoorgangscoëfficiënt met een factor 2 à 3 afnemen, afhankelijk van de opbouw van de oorspronkelijke muur en de gerealiseerde warmteweerstand

van het na-isolatieproduct. 

Om na-isolatie van spouwmuren met succes te kunnen toepassen moet de spouwmuur aan bepaalde voorwaarden voldoen, moeten geschikte isolatietechnieken worden toegepast en moeten de werken worden uitgevoerd door competente uitvoerders. Het toepassingsgebied van deze STS is beperkt tot spouwmuren met een spouwbreedte van minimaal
50 mm. Bij smallere spouwen leidt navulling tot een minder doelmatige energiewinst en nemen tegelijkertijd de risico’s voor een niet-correcte uitvoering aanzienlijk toe.

Bijgevoegde bestanden: