Directories

4 van 4 resultaten
03 februari 2017
Bedrijvengids
+
Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Pixii (voorheen bekend als Passiefhuis-Platform) ondersteunt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf. De organisatie verenigt meer dan 200 toonaangevende bedrijven in de bouwsector en wil met haar actieve ledencommunity inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen. Pixii levert professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en particulieren, netwerkt met beleids- en opiniemakers, verleent certificaten aan passieve en energieneutrale projecten en organiseert evenementen en gespecialiseerde opleidingen rond energiezuinig bouwen. De organisatie focust op vier essentiële thema’s: passief en energieneutraal bouwen, slimme gebouwen, diepe renovatie en geïntegreerd design.
21 maart 2016
Bedrijvengids
+
Antenne Normes "Détails constructifs" ("Smart Connect")

Normen-Antenne "Bouwdetails" ("Smart Connect")

De nieuwe normen en reglementen hebben tot gevolg dat er alsmaar meer prestatie- eisen opgelegd worden aan onze gebouwen. Uit onze statistieken blijkt dat zo’n 10 % van alle vragen en problemen die voorgelegd worden aan de ingenieurs van het departement ‘Technisch advies en consultancy’ te maken heeft met de bouwdetails, dat wil zeggen met de aansluitingen tussen de verschillende elementen. Het is immers hier dat de voornaamste moeilijkheden zich voordoen. Opdat alle betrokkenen (aannemers, architecten, studiebureaus, fabrikanten ...) zouden kunnen beschikken over duidelijke ontwerprichtlijnen en praktische uitvoerings- en onderhoudsaanbevelingen voor deze bouwdetails, heeft het WTCB met de steun van de FOD ‘Economie’ de Normen-Antenne ‘Bouwdetails’ opgericht. De bijbehorende website bevat bouwdetails die beantwoorden aan de criteria stabiliteit, thermische en akoestische isolatie, water- en luchtdichtheid en toegankelijkheid. Er wordt bovendien verwezen naar normen en publicaties die verband houden met de bovenvermelde prestaties. In de toekomst zal het mogelijk zijn om met behulp van een zoekmotor een databank van bouwdetails te raadplegen in functie van de verschillende criteria (de locatie van een bouwdetail in een gebouw, de samenstelling van de elementen die het bouwdetail vormen, de gewenste prestaties ...).
21 maart 2016
Bedrijvengids
+
Antenne Normes "Energie et climat intérieur"

Normen-Antenne "Energie en binnenklimaat"

De uitputting van de niet-hernieuwbare energiebronnen en de opwarming van de aarde dwingen ons om drastische maatregelen te treffen met betrekking tot het energieverbruik in de residentiële en tertiaire sector. Omwille van de dringende noodzaak en de ernst van de situatie keurde de Europese Commissie (EC) in mei 2010 een herziening goed van de richtlijn met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen, die in 2002 afgekondigd werd. In deze context gaf de Europese Commissie het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) de opdracht om een groot aantal normen op te stellen die de rekenmethodes voor de evaluatie van de energieprestaties van gebouwen en technische installaties (verwarming en koeling, productie van sanitair warmwater, ventilatie en verlichting) moeten standaardiseren. In het kader van dit mandaat vaardigt het CEN ook normen uit die richtlijnen bevatten voor de certificatie van de energieprestaties van gebouwen en voor de inspectie van stookketels en airconditioningsystemen. De energiebesparende voorschriften uit deze normen moeten steeds rekening houden met de algemene voorwaarden voor het binnenklimaat om eventuele negatieve effecten te vermijden zoals ontoereikende ventilatie of oncomfortabele temperaturen. We worden tegenwoordig dan ook geconfronteerd met een berg nieuwe Europese normen rond energie en binnenklimaat die stuk voor stuk moeten bestudeerd en omgezet worden en toegevoegd worden aan de reglementering. Teneinde duidelijkheid te scheppen in deze grote toevloed aan documenten, staat de Normen-Antenne ‘Energie en binnenklimaat’ ter beschikking van alle bouwprofessionelen om hen te informeren over de normalisatie in de volgende domeinen: thermische isolatie, luchtdichtheid, verwarming en koeling, ventilatie en luchtkwaliteit, rookgasafvoerkanalen. Om de bouwprofessionelen te helpen bij het begrijpen en toepassen van deze normen, publiceert de Normen-Antenne ‘Energie en binnenklimaat’ regelmatig verklarende documenten. Om die reden worden er ook rekentools ter beschikking gesteld en neemt de Normen-Antenne deel aan tal van cursussen en conferenties.
12 november 2014
Bedrijvengids
+
CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls van de beroepsorganisatie, in toepassing van de Besluitwet "De Groote" van 1947. Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, heeft tot doel het toegepast onderzoek in de industrie te bevorderen, om aldus het concurrentievermogen te verhogen. In toepassing van die besluitwet zijn de statutaire leden van het WTCB, de 90 000 Belgische bouwondernemingen (algemeen aannemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakdekkers, vloerders, stukadoors, schilders, enz...), merendeels KMO's. Het WTCB heeft de volgende drie hoofdopdrachten: - Het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden. - Het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden. - Het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid. Om deze opdrachten te vervullen, steunt het WTCB op de kennis en de ervaring van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers uit een brede waaier van onderwijsdisciplines, die werkzaam zijn in multidisciplinaire teams, samengesteld naargelang van de bestudeerde onderwerpen.- Website van het WTCB- Duurzaam bouwen en renoveren- Energieprestaties