Directories

20 van 87 resultaten
08 augustus 2017
Bedrijvengids
+
CDR Construction

BRC Bouw

Het BRC Bouw is het Brussels beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector. Het BRC Bouw werkt samen met spelers uit de Brusselse openbare en privésector om de werkgelegenheid in de bouwsector te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BRC Bouw richt zich tot werkzoekenden, vakmensen, leerlingen, leraars en trainers in het bouwvak. Het thema ecologisch bouwen komt aan bod in al onze acties. Via zijn missie ecologisch bouwen wil het BRC Bouw namelijk de overstap naar ecologisch bouwen vergemakkelijken en bevorderen, zowel voor de mensen in het vak als voor de instanties die zich in Brussel bezighouden met onderwijs/opleiding en inschakeling in de bouwsector.
15 februari 2017
Bedrijvengids
+
VDAB

VDAB

Werkzoekende? Vind hier het online overzicht van alle bouw vacature.
15 februari 2017
Bedrijvengids
+
Actiris

Actiris

Als openbare dienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen op maat aan te bieden en doeltreffende en gratis hulpmiddelen ter beschikking te stellen die aan de specifieke behoeften van de doelgroepen beantwoorden. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend.
03 februari 2017
Bedrijvengids
+
Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Pixii (voorheen bekend als Passiefhuis-Platform) ondersteunt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf. De organisatie verenigt meer dan 200 toonaangevende bedrijven in de bouwsector en wil met haar actieve ledencommunity inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen. Pixii levert professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en particulieren, netwerkt met beleids- en opiniemakers, verleent certificaten aan passieve en energieneutrale projecten en organiseert evenementen en gespecialiseerde opleidingen rond energiezuinig bouwen. De organisatie focust op vier essentiële thema’s: passief en energieneutraal bouwen, slimme gebouwen, diepe renovatie en geïntegreerd design.
21 maart 2016
Bedrijvengids
+
Antenne Normes "Détails constructifs" ("Smart Connect")

Normen-Antenne "Bouwdetails" ("Smart Connect")

De nieuwe normen en reglementen hebben tot gevolg dat er alsmaar meer prestatie- eisen opgelegd worden aan onze gebouwen. Uit onze statistieken blijkt dat zo’n 10 % van alle vragen en problemen die voorgelegd worden aan de ingenieurs van het departement ‘Technisch advies en consultancy’ te maken heeft met de bouwdetails, dat wil zeggen met de aansluitingen tussen de verschillende elementen. Het is immers hier dat de voornaamste moeilijkheden zich voordoen. Opdat alle betrokkenen (aannemers, architecten, studiebureaus, fabrikanten ...) zouden kunnen beschikken over duidelijke ontwerprichtlijnen en praktische uitvoerings- en onderhoudsaanbevelingen voor deze bouwdetails, heeft het WTCB met de steun van de FOD ‘Economie’ de Normen-Antenne ‘Bouwdetails’ opgericht. De bijbehorende website bevat bouwdetails die beantwoorden aan de criteria stabiliteit, thermische en akoestische isolatie, water- en luchtdichtheid en toegankelijkheid. Er wordt bovendien verwezen naar normen en publicaties die verband houden met de bovenvermelde prestaties. In de toekomst zal het mogelijk zijn om met behulp van een zoekmotor een databank van bouwdetails te raadplegen in functie van de verschillende criteria (de locatie van een bouwdetail in een gebouw, de samenstelling van de elementen die het bouwdetail vormen, de gewenste prestaties ...).
21 maart 2016
Bedrijvengids
+
Antenne Normes "Energie et climat intérieur"

Normen-Antenne "Energie en binnenklimaat"

De uitputting van de niet-hernieuwbare energiebronnen en de opwarming van de aarde dwingen ons om drastische maatregelen te treffen met betrekking tot het energieverbruik in de residentiële en tertiaire sector. Omwille van de dringende noodzaak en de ernst van de situatie keurde de Europese Commissie (EC) in mei 2010 een herziening goed van de richtlijn met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen, die in 2002 afgekondigd werd. In deze context gaf de Europese Commissie het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) de opdracht om een groot aantal normen op te stellen die de rekenmethodes voor de evaluatie van de energieprestaties van gebouwen en technische installaties (verwarming en koeling, productie van sanitair warmwater, ventilatie en verlichting) moeten standaardiseren. In het kader van dit mandaat vaardigt het CEN ook normen uit die richtlijnen bevatten voor de certificatie van de energieprestaties van gebouwen en voor de inspectie van stookketels en airconditioningsystemen. De energiebesparende voorschriften uit deze normen moeten steeds rekening houden met de algemene voorwaarden voor het binnenklimaat om eventuele negatieve effecten te vermijden zoals ontoereikende ventilatie of oncomfortabele temperaturen. We worden tegenwoordig dan ook geconfronteerd met een berg nieuwe Europese normen rond energie en binnenklimaat die stuk voor stuk moeten bestudeerd en omgezet worden en toegevoegd worden aan de reglementering. Teneinde duidelijkheid te scheppen in deze grote toevloed aan documenten, staat de Normen-Antenne ‘Energie en binnenklimaat’ ter beschikking van alle bouwprofessionelen om hen te informeren over de normalisatie in de volgende domeinen: thermische isolatie, luchtdichtheid, verwarming en koeling, ventilatie en luchtkwaliteit, rookgasafvoerkanalen. Om de bouwprofessionelen te helpen bij het begrijpen en toepassen van deze normen, publiceert de Normen-Antenne ‘Energie en binnenklimaat’ regelmatig verklarende documenten. Om die reden worden er ook rekentools ter beschikking gesteld en neemt de Normen-Antenne deel aan tal van cursussen en conferenties.
15 januari 2016
Bedrijvengids
+
WTCB Octrooicel

WTCB Octrooicel

De WTCB Octrooicel is een informatiedienst betreffende octrooien voor KMO’s in de bouwsector. De Octrooicel bestaat uit een gespecialiseerd team van diverse deskundigen in de bouw die advies verlenen betreffende het verkrijgen en gebruiken van octrooien. De Octrooicel verleent gepersonaliseerd advies, op afspraak of schriftelijk, inclusief het uitvoeren van opzoekingen in de octrooidatabanken. De collectieve begeleiding bestaat uit de verspreiding van informatie betreffende octrooien door middel van publicaties en studiedagen.
01 september 2015
Bedrijvengids
+
Plateforme Construction Bois

Platform Houtbouw

Eind 2014 heeft de Confederatie Bouw een nieuw platform houtbouw in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat dankzij dit platform grotere synergieën ontstaan tussen de verschillende bouwberoepen waarop de houtbouw betrekking heeft (algemene aanneming, schrijnwerkers en dakdekkers). Tegelijk wil men houtbouw bij het grote publiek promoten.
07 april 2015
Bedrijvengids
+
Entreprises labellisées Construction Quality

Construction Quality

Bent u van plan uw huis te bouwen of te renoveren?Dan is het belangrijk om beroep te doen op partners waarin u vertrouwen kan hebben. U verwacht terecht dat een aannemer, architect of studiebureau uw zorgen ter harte neemt en dat hij binnen een redelijke termijn op uw vragen antwoordt. Een goede organisatie binnen de onderneming is dus onontbeerlijk. Construction Quality is de perfecte gids om u te helpen bij uw keuze. De aannemers, architecten en studiebureaus met het Construction Quality-label leggen de nadruk op de verbintenis die ze aangaan om correct te handelen en de werken op een kwalitatieve manier uit te voeren. Kortom, Construction Quality (CQ) maakt uw beslissing een stuk makkelijker!Een partner vinden
18 februari 2015
Bedrijvengids
+
FBEV - Fédération Belge des Entrepreneurs de Travaux de Voirie

BFAW - Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken

Als gevolg van de regionalisering van de openbare werken heeft de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken (BFAW) in haar midden 3 federaties opgericht die belast zijn met het beheren van de materies die eigen zijn aan elk van de 3 gewesten: de Vlaamse Wegenbouwers (VlaWeBo) ; de BFAW-Brussel ; de Fédération Wallonne des Entrepreneurs de travaux de Voirie (FWEV).
12 februari 2015
Bedrijvengids
+
Confédération Construction

Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw werd opgericht in 1946 als overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouw voor heel België. Zij verenigt nu meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen, actief op alle gebieden van de bouw.
05 februari 2015
Bedrijvengids
+
Facilitateur Stagiaire, Apprenti & Recrutement - Entreprises de construction - Région de Bruxelles-Capitale

Cel Jongeren & Onderwijs -

De Cel Jongeren & Onderwijs is de interface tussen bedrijven en de onderwijswereld. Wij proberen oplossingen te vinden voor de zowel kwantitatieve als kwalitatieve tekorten aan arbeidskrachten waarmee u kampt in uw bedrijf. Gesterkt door onze samenwerkingsverbanden met zowel private als publieke instellingen bereiden wij de bouwplaatsen van morgen voor. Deze dienstverlening wordt u aangeboden door de CBB-H.
05 februari 2015
Bedrijvengids
+
Facilitateur Formation Continue - Entreprises de construction - Région de Bruxelles-Capitale

Opleidingsplatform - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Opleidingsplatform begeleidt u bij alles wat met opleiding te maken heeft. Aarzel niet om contact op te nemen met de adviseur voor kosteloze service op maat, beschikbaar voor alle bouwbedrijven. Deze dienstverlening wordt u aangeboden door de CBB-H met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - See more at: http://www.portaalduurzaambouwen.be/article/opleidingsplatform-duurzaam-bouwen#sthash.aIaWCw4r.dpuf
01 december 2014
Bedrijvengids
+
FEDECOM (Fédération des Entreprises Complémentaires de la Construction)

FEDECOM

Als nationale sectororganisatie is Fedecom een cluster die de complementaire beroepen in de bouw vertegenwoordigt. Wij creëren een meerwaarde voor de beroepen binnen onze organisatie door open en bereikbaar te zijn. Binnen de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf adviseren wij onze leden over onderwerpen die hen aanbelangen. Wij bundelen en verspreiden informatie die specifiek is voor hun beroepen. Netwerken ondersteunen binnen onze sector is ook een van onze opdrachten. Onze federatie telt 1.700 leden verspreid over heel België en actief in volgende sectoren: Smeedwerk - metaalconstructies - veranda's, Putboringen, Draineringswerken, Thermische en akoestische isolatie, Muur- en vloerbekleding, Handel in bouwmaterialen, Grondwerken en vervoer, Meubilair, Groenvoorzieningen, Stellingen, Afsluitingen, Dak- en gevelbekleding, Reinigen van gevels, Binnenhuisinrichting, Individuele waterzuiveringsinstallaties (Aquabelgo), Diverse (open haarden, sierschouwen, schoonmaak, onderhoud, waterdichting, zwembaden enz.)
26 november 2014
Bedrijvengids
+
CCT (Confédération Construction Toiture)

Confederatie Bouw Dak (CBD)

De Confederatie Bouw Dak (CBD) is een proactieve federatie die voortdurend tools ontwikkelt om het dagelijks werk van dakdekkers te vergemakkelijken. Deze tools bevinden zich op verschillende gebieden waaronder geavanceerde vakinformatie, ook over technische en technologische ontwikkelingen, opvolging en actualisering van prestatie-eisen, het uitwerken van opleidingen, het ontwikkelen van informatiedragers, de behartiging van de beroepsbelangen bij instellingen (zowel internationaal, nationaal als gewestelijk), het bestuderen van administratieve faciliteiten, technische expertise, sociaal-juridische expertise, deelname aan het opstellen van de Technische Voorlichtingen (TV), verdedigen van de vestigingsregeling, het organiseren van leerzame evenementen, promotie van het beroep bij jongeren enz. Al deze gebieden worden behandeld en ontwikkeld in samenwerking met de Nationale Confederatie Bouw, de gewestconfederaties, de lokale kamers, het WTCB, de opleidingsinstellingen, het Fonds voor Vakopleiding, de andere betrokken beroepsfederaties, de federale regering, de gewestregeringen maar ook professionele dakdekkers die dicht bij de werfrealiteit staan. De Confederatie Bouw Dak bestaat uit een gemotiveerd, efficiënt multidisciplinair team dat luistert naar haar leden om de belangen ervan beter te behartigen.
24 november 2014
Bedrijvengids
+
ADEB - VBA

ADEB - VBA

De VBA is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de grote bouwbedrijven van België. De VBA is lid van de Confederatie Bouw. Deze bedrijven staan in voor een omzet van 8,5 miljard euro, wat 15% is van de bouwsectoren, stellen meer dan 17 000 personen tewerk.
24 november 2014
Bedrijvengids
+
Confédération Construction - Finition

Confederatie Bouw - Afwerking

Het Koninklijk Nationaal Verbond Aannemers van plafonneer-, cement-, staff- en ornamentwerk, droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging – Na.V.A.P. , groepeert 11 lokale verenigingen en telt 650 aannemers, verspreid over heel het land. Wij verdedigen de belangen van onze leden en steunen initiatieven van beroepsopleiding en beroepspromotie. Onze federatie vertegenwoordigt volgende activiteiten: pleister- en stukadoorswerken: binnenbepleistering buitenbepleistering het aanbrengen van sierpleisters het aanbrengen van mouluren plaatsen van gipskartonplaten en gipsblokken staff- en ornamentwerk cementwerk binnenisolatie - buitenisolatie aanbrengen van dekvloeren voegwerken, gevelreiniging betonherstelling

Pagina's