Wettelijke vermeldingen

Door BE LB
08 mei 2014

 

Gebruiksvoorwaarden voor de portaalsite Duurzaam bouwen

 

Deze website wordt aangeboden en beheerd door Leefmilieu Brussel en het departement Duurzame ontwikkelinginfo-icon van de SPW en zijn partners (het WTCB en de Confederatie Bouw).

Deze webtool wil voor een professioneel publiek uit de bouwsector de toegang vergemakkelijken tot gecentraliseerde informatie over het thema “duurzaam bouwen”. Het gebruik van de informatie in deze tool is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd, op voorwaarde dat de bron van het artikel vermeld wordt (staat altijd bovenaan rechts in elk artikel) en de onderstaande gebruiksvoorwaarden in acht worden genomen.

Het redactiecomité van de portaalsite ziet erop toe dat de informatie op zijn website zo relevant en up-to-date mogelijk is. Het comité kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of contradicties op de website.

Leefmilieu Brussel en het departement Duurzame ontwikkeling van de SPW streven naar een maximale en permanente beschikbaarheid van de site. De site kan echter geconfronteerd worden met technische pannes. Elke verantwoordelijkheid bij onbeschikbaarheid van de tool, ongeacht de duur ervan, wordt afgewezen.

Hyperlinks

Deze website is niet in de eerste plaats bedoeld om inhoudelijke elementen te genereren, maar wel om te verwijzen naar bestaande inhoud op andere websites. Hij bevat dus hyperlinks naar andere websites, alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Die links en informatiebronnen staan te uwer beschikking. Het redactiecomité selecteert weliswaar de inhoud waarnaar verwezen wordt, maar controleert die sites en de informatie erop niet en kan dus geen enkele garantie geven over de kwaliteit en/of het exhaustieve karakter van die informatie.

Het redactiecomité wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het raadplegen van de informatie op de andere websites of in andere informatiebronnen in het algemeen en waarnaar de website verwijst.

Als u vanuit uw eigen website een hyperlink wil aanmaken naar de portaalsite Duurzaam bouwen vragen we u eerst contact op te nemen met de webmaster die u zo snel mogelijk zal inlichten over de ontvankelijkheid van uw verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens die ontvangen worden in het raam van een verzoek om inschrijving worden bewaard door de beheerders van de website, maar dienen enkel om u te identificeren als bron / auteur van informatie.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de betrokken gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daarvoor moet contact opnemen met de webmaster.

Intellectuele eigendom

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten heeft u het recht de informatie op de website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren.

De bijdrager garandeert dat alle informatie, gegevens, bestanden, videofilmpjes, foto’s of gegevensbanken zijn eigendom zijn of vrij van rechten zijn.

 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s die op onze website worden gebruikt met de toestemming van hun eigenaar worden gebruikt. Ze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Ze mogen dus niet zonder de toestemming van de eigenaars worden gebruikt.