Wat deze portaalsite voor u zal doen !

Door BE LB
16 juni 2014

Houd uw ogen en oren open, er beweegt wat in uw sector! Om u van deze evoluties op de hoogte te houden hebben Leefmilieu Brussel en de SPW (Service Public de Wallonie) hun krachten gebundeld en samen een nieuwe portaalsite online gezet. Bedoeling? Ervoor zorgen dat informatie over duurzaam bouwen gemakkelijker toegankelijk wordt, voor alle professionelen.

Voor wie ?

De portaalsite Duurzaam Bouwen is een gecentraliseerde informatieve ruimte voor alle beroepslui uit de bouwsector, zoals :

 • ontwerpers
 • aannemers
 • studiebureaus
 • handelaars in bouwmaterialen,…

Wat ?

Een eenvoudige, snelle en intuïtieve tool, met daarin

 • praktische informatie
 • technische details
 • informatie over normen, beschikbare fi nanciële ondersteuning en opleidingen
 • ontwerpondersteunende tools ...

Hoe ?

Er wordt alles aan gedaan om de informatie gemakkelijker toegankelijk te maken. Naargelang uw noden zijn er verschillende opzoekingsmogelijkheden :

 • per activiteitensector
 • per bijzonder thema (water, …)
 • per type van specifi eke informatie zoals normen of technische fi ches.

In tegenstelling tot een opzoeking langs een klassieke motor gaart de portaalsite niet zomaar alles bijeen, maar is er evaluatie en sortering, zodat de informatie gericht en relevant is. De voorgestelde inhoud werd geselecteerd door een panel van vertegenwoordigers uit de sector die samenzitten binnen een redactioneel comité.

Het hoort ook een participatieve en groeiende tool te zijn, die met de inbreng van alle sectorvertegenwoordigers dynamisch wordt opgebouwd. Aarzel dus niet om u in te schrijven en op uw beurt artikels aan te reiken !

Deze portaalsite wordt u aangeboden door het departement Développement durable van de SPW, in het raam van de Werkgelegenheid-Leefmilieu-alliantie, en Leefmilieu Brussel, in partnerschap met het WTCB en de Confederatie Bouw.