Nieuws

20 van 512 resultaten
03 oktober 2017
Nieuws
+
Stedelijke windturbines in de Gids Duurzame Gebouwen

Stedelijke windturbines in de Gids Duurzame Gebouwen

Leefmilieu Brussel
Terwijl zonnepanelen ondertussen een wijd verspreide technologie zijn, blijven windturbines nog zeer discreet aanwezig in de stad. Er bestaan nochtans verschillende technologieën die wind voor elektriciteitsproductie exploiteren. Of het nu met een horizontale of verticale as is, ontdek hun voordelen en nadelen, net als de basisprincipes voor hun gebruik.
20 oktober 2017
Nieuws
+
De Brusselaars overschatten de kostprijs voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

De Brusselaars overschatten de kostprijs voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

Leefmilieu Brussel
40% van de Brusselaars dacht er al aan om fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren, maar deed het niet. De reden ? De meeste mensen overschatten de kostprijs van de installatie. Onze enquête toont nochtans aan dat de meeste geïnteresseerden de installatieprijs niet kennen (gemiddelde kostprijs: 5000 euro).
15 december 2017
Nieuws
+
Op zoek naar een bodemverontreinigingsdeskundige ? Doe een beroep op de opdrachtencentrale.

Op zoek naar een bodemverontreinigingsdeskundige ? Doe een beroep op de opdrachtencentrale.

Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel heeft vastgesteld dat tal van overheidsinstellingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeilijkheden ondervinden als ze worden geconfronteerd met vervuilde openbare terreinen en als ze die vervuiling moeten aanpakken.
11 januari 2018
Nieuws
+
Participeer aan het BAMB Stakeholder Network op 23 januari

Participeer aan het BAMB Stakeholder Network op 23 januari

Leefmilieu Brussel
U bent actief in de bouwsector als architect, aannemer of bouwheer en u heeft interesse in circulair bouwen? Neem dan deel aan het BAMB Stakeholder Network op 23 januari in de gebouwen van Leefmilieu Brussel van 10u tot 18u. Op het programma : voorstelling van de ontwikkelde tools aan de hand van pilootprojecten en casestudies.
23 januari 2018
Nieuws
+
Hergebruik van materialen

Hergebruik van materialen

Leefmilieu Brussel
In het raam van het themajaar “zero afval” verwelkomt Leefmilieu Brussel op 23 januari 2018 de Europese actoren uit de bouwsector die deelnemen aan het BAMB-project (Buildings As Material Banks).  Dit innoverend project, dat door Europa wordt gefinancierd, wil bouwmaterialen op een optimale manier gebruiken gedurende de hele levenscyclus van de gebouwen om van de bouwsector op termijn een
29 januari 2018
Nieuws
+
Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

Leefmilieu Brussel
Zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, allemaal stoffen die in staat zijn de stadsgronden waarop we willen telen, verontreinigen… Dit maakt dat sommige tuinders van de Brusselse moestuinen hun toevlucht moeten nemen in het kweken in bakken of kostelijke methodes zoals het uitgraven en vervangen van de aarde.

Pagina's