Nieuws

20 van 512 resultaten
01 februari 2016
Nieuws
+
Élèves et profs : 5 thèmes pour s’impliquer ensemble dans l’environnement

Leerlingen en leerkrachten: 5 thema’s om samen aan het milieu te werken

Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel blaast deze relatie nu nieuw leven in en stelt de Brusselse scholen 5 actiedomeinen voor waarin ze hun leerlingen kunnen sensibiliseren en het leefmilieu kunnen verbeteren. In ruil kunnen ze rekenen op begeleiding en tot 750 euro financiële steun.  Leefmilieu Brussel lanceert opnieuw de projectoproep voor scholen voor de 4 komende jaar.
07 april 2016
Nieuws
+
Certificat PEB : Avant d'acheter ou de louer un bien, vérifiez ce qu'il a sous le capot

EPB-certificaat: kijk wat een pand in huis heeft voor u het koopt of huurt!

Leefmilieu Brussel
Een auto koopt u niet zonder eerst onder de motorkap te kijken, zonder even na te gaan wat het voertuig allemaal in huis heeft. Waarom dan meer risico's nemen als u op zoek bent naar een woning? Vraag, voor u een pand koopt of huurt, naar het EPB-certificaat. Dankzij dat certificaat kunt u op eenvoudige en objectieve wijze de energieprestaties van verschillende panden vergelijken.
03 juni 2016
Nieuws
+
Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben.

Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben.

Leefmilieu Brussel
Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben. Dat is in elk geval de ambitie van het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan, dat de Brusselse regering op 2 juni 2016 heeft goedgekeurd. Het gaat om het voornaamste middel in de strijd tegen de klimaatverandering en de luchtvervuiling.
06 juni 2016
Nieuws
+
Prix Belge Energie et Environnement 2016 : les lauréats sont désormais connus !

Belgische Energie- en Milieuprijs 2016: de laureaten zijn bekend!

Leefmilieu Brussel
De laureaten van de Belgische Energie- en Milieuprijs 2016 zijn bekend. De resultaten werden bekendgemaakt op een officiële prijsuitreiking op 2 juni 's avonds, in Thurn & Taxis, in het bijzijn van diverse prominenten uit de politieke wereld, de verenigings- en de privésector. Zoals de vorige jaren werd de actie door Leefmilieu Brussel ondersteund. 
28 juli 2016
Nieuws
+
Les économies d’énergie viennent gratuitement à votre porte

De energiebesparingen komen gratis bij u aan de deur

Leefmilieu Brussel
Indien u dat wenst, komt een expert van het Energiehuis u advies geven om energie te besparen. Hij kan u eveneens 3 gratis ingrepen aanbieden, zoals het tochtvrij maken van uw ramen of het plaatsen van reflecterende platen achter uw radiatoren. Als u grotere werken wilt uitvoeren, dan begeleiden onze experts u bij elke stap van uw bouwproject.
08 september 2015
Nieuws
+
Aktes van familiale aard : niet voor elke overdracht van een onroerend goed in categorie 0 is verkennend bodemonderzoek nodig

Aktes van familiale aard : niet voor elke overdracht van een onroerend goed in categorie 0 is verkennend bodemonderzoek nodig

Leefmilieu Brussel
Sinds 31/7/2015 werd het nieuwe besluit betreffende de akten van familiale aard gepubliceerd. Dit besluit lijst een aantal overdrachtsaktes op die voortaan uitgesloten worden van de definitie van het begrip “vervreemding van zakelijk recht”.
09 maart 2017
Nieuws
+
SolarClick en NRClick

SolarClick en NRClick

Leefmilieu Brussel
Op wonesdag 22 februari werd de aftrap gegeven van SolarClick, een ambitieus programma voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, en van NRClick, een volledig aanbod van energiediensten. Allebei mikken ze op openbare gebouwen en moeten ze het Brussels Gewest helpen om zijn doelstellingen inzake energie en klimaat te bereiken.
23 maart 2017
Nieuws
+
Bruxelles Environnement participe à un projet FEDER sur la géothermie !

Leefmilieu Brussel is partner van een EFRO-project over geothermie!

Leefmilieu Brussel
Met het oog op de promotie en kaderen van geothermie in het Brussels gewest, is het EFRO-project BruGeo gelanceerd in januari 2016. Leefmilieu Brussel is partner van het project samen met de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel, de Belgische Geologische Dienst en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.
31 maart 2017
Nieuws
+
Prix belge de l’énergie et de l’environnement : jusqu’au 21 avril pour rentrer votre dossier !

Belgische Energie- en Milieuprijs : inschrijvingen tot 21.04 !

Leefmilieu Brussel
Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.200 Belgen - zowel burgers, bedrijven, instellingen, verenigingen, als scholen of administraties - die alleen of via hun organisatie op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Pagina's