Nieuws

20 van 512 resultaten
16 februari 2015
Nieuws
+
Découvrez les outils de gestion de l'eau de pluie de Bruxelles Environnement !

Ontdek de tools voor hemelwaterbeheer van Leefmilieu Brussel!

Leefmilieu Brussel
De verstedelijking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor een aanzienlijke ondoordringbaarheid van de bodems gezorgd, wat de kans op overstromingen heeft vergroot. Eén van de grote doelstellingen van het regenplan 2012-2016 is dan ook om de impact van deze ondoordringbaarheid te beperken en de implementatie van technieken te stimuleren, die dit kunnen compenseren.
03 maart 2015
Nieuws
+
Het leefmilieu in Europa in 2015

Het leefmilieu in Europa in 2015

Leefmilieu Brussel
Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft zijn evaluatie van de staat van het leefmilieu in Europa gepubliceerd. In het rapport “The European environment – state and outlook 2015” (SOER 2015) (“Het milieu in Europa – Toestand en verkenningen 2015”) worden de resultaten voorgesteld van het milieubeleid in Europa en de evolutie van de milieuproblemen waarmee we worden geconfronteerd.
16 december 2014
Nieuws
+
Onrechtmatige huisbezoeken in naam van Leefmilieu Brussel en het Energiehuis. Wees waakzaam!

Onrechtmatige huisbezoeken in naam van Leefmilieu Brussel en het Energiehuis. Wees waakzaam!

Leefmilieu Brussel
Sinds enkele dagen ontvangt Leefmilieu Brussel klachten van Brusselaars die benaderd werden door auditeurs die een gratis energieaudit van hun woning voorstellen. Deze personen beweren dat ze in naam van Leefmilieu Brussel het thermische isolatieniveau van de woningen van alle Brusselse gezinnen controleren en analyseren om hun energiefactuur te verlagen.
09 december 2014
Nieuws
+
Bestel uw kalender 2015

Bestel uw kalender 2015

Leefmilieu Brussel
Iedereen kent de Brusselse vossen, de reeën, de slechtvalken van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal… Maar het Brussels Gewest herbergt nog heel wat andere, soms verrassende, soms spectaculaire soorten, die u vaak niet verwacht in een stedelijke omgeving.
17 juli 2015
Nieuws
+
Éco-chèques: la liste de produits élargie

Ecocheques: de lijst van artikelen wordt langer

Leefmilieu Brussel
In bepaalde sectoren keren de werkgevers ecocheques uit aan hun werknemers. De Nationale Arbeidsraad, die de vakbonds- en werkgeversorganisaties groepeert, heeft op 1 juni de lijst uitgebreid van de producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht. Bovendien zouden de ecocheques, net als de maaltijdcheques, elektronisch moeten worden. 
07 september 2015
Nieuws
+
Bruxelles Environnement News n° 30 : le label «Entreprise Écodynamique », 15 ans et toutes ses étoiles !

Leefmilieu Brussel News nr. 30: het label "Ecodynamische onderneming", 15 jaar en rijk aan sterren!

Leefmilieu Brussel
Wat is het label "Ecodynamische onderneming"? Waartoe kan het dienen, 15 jaar na de invoering ervan? Dat verneemt u in het jongste nummer van Leefmilieu Brussel News (LBN), dat ook het woord geeft aan een onderneming die het label al jarenlang draagt, Carodec.

Pagina's