Nieuws

20 van 512 resultaten
29 maart 2017
Nieuws
+
Voorstelling Innovation Paper: Circulaire economie in de bouw

Voorstelling Innovation Paper: Circulaire economie in de bouw

WTCB-CSTC-BBRI
Het begrip ‘circulaire economie’ wint almaar aan belang, maar wat betekent dit concreet voor de bouwsector? Deze Innovation Paper wil de sector informeren over deze evolutie en de innovatie-opportuniteiten die deze met zich meebrengt. De paper gaat dieper in op de basisconcepten en principes, en biedt een blik op goede voorbeelden, nieuwe perspectieven en uitdagingen voor de sector. De Innovation Paper is online beschikbaar.
23 februari 2017 tot 23 februari 2018
Nieuws
+
Du changement dans les règles en matière de gestion des déchets

Verandering in de regelgeving inzake afvalbeheer

Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
"Brudalex" is op 23 januari 2017 in werking getreden. Deze tekst verenigt in één document de regels inzake afvalbeheer door en voor ondernemers. Brudalex brengt enkele wijzigingen aan ter vereenvoudiging van de geldende bepalingen maar heeft ook tot doel de Brusselse regio naar een meer circulaire economie te loodsen.
16 februari 2017
Nieuws
+
Un nouvel arrêté sur les primes sol pour aider particuliers et entreprises à dépolluer leur terrain

Een nieuw besluit over de bodempremies om particulieren en ondernemingen te helpen bij de sanering van hun terrein

Leefmilieu Brussel
De eigenaars en exploitanten van een perceel dat mogelijk vervuild is en die niet verantwoordelijk zijn voor die “weesvervuiling” mogen zich verheugen. Voortaan zullen ze meer financiële steun kunnen genieten voor de onderzoeken en bodemsaneringswerkzaamheden.
16 februari 2017
Nieuws
+
BIMportal

BIMportal

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het BIMportal is een sensibiliserings- en informatieportaal rond BIM. Zoals de naam reeds aangeeft, streeft het BIMportal ernaar om de Belgische referentie portaalsite te worden omtrent BIM en andere digitale toepassingen die gericht zijn op de noden van de bouwwereld . Via deze weg willen we professionelen gemakkelijk toegang verlenen tot kwaliteitsvolle en relevante informatie en de kans bieden om informatie te delen. Het BIMportal is een initiatief van het Technisch Comité BIM...
+
Une commission de contrôle des experts en pollution du sol et entrepreneurs en assainissement

Een controlecommissie voor de bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers

Leefmilieu Brussel
Heeft u een beroep gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een bodemsaneringsaannemer en heeft u klachten?  Vanaf januari 2017 kunt u met deze klachten terecht bij de controlecommissie die de Brusselse regering heeft opgericht om de kwaliteit van de diensten die door deze twee sectoren worden aangeboden nog te verbeteren. De opdrachten van deze commissie zijn:
+
Ludieke filmpjes om het bodembeheerbeleid beter te begrijpen

Ludieke filmpjes om het bodembeheerbeleid beter te begrijpen

Leefmilieu Brussel
Het beheer van verontreinigde bodems is één van de opdrachten van Leefmilieu Brussel.  Maar deze opdracht wordt niet altijd goed begrepen. Waarom moet men saneren?  En wat moet ik doen als mijn terrein vervuild is? Kan ik premies en steunmaatregelen genieten?  Wat heeft men al gedaan? Wat moet nog worden gedaan? En vooral, wat is het nut ervan?

Pagina's