Nieuws

20 van 507 resultaten
23 februari 2017 tot 23 februari 2018
Nieuws
+
Du changement dans les règles en matière de gestion des déchets

Verandering in de regelgeving inzake afvalbeheer

Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
"Brudalex" is op 23 januari 2017 in werking getreden. Deze tekst verenigt in één document de regels inzake afvalbeheer door en voor ondernemers. Brudalex brengt enkele wijzigingen aan ter vereenvoudiging van de geldende bepalingen maar heeft ook tot doel de Brusselse regio naar een meer circulaire economie te loodsen.
16 februari 2017
Nieuws
+
BIMportal

BIMportal

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het BIMportal is een sensibiliserings- en informatieportaal rond BIM. Zoals de naam reeds aangeeft, streeft het BIMportal ernaar om de Belgische referentie portaalsite te worden omtrent BIM en andere digitale toepassingen die gericht zijn op de noden van de bouwwereld . Via deze weg willen we professionelen gemakkelijk toegang verlenen tot kwaliteitsvolle en relevante informatie en de kans bieden om informatie te delen. Het BIMportal is een initiatief van het Technisch Comité BIM...
16 februari 2017
Nieuws
+
Un nouvel arrêté sur les primes sol pour aider particuliers et entreprises à dépolluer leur terrain

Een nieuw besluit over de bodempremies om particulieren en ondernemingen te helpen bij de sanering van hun terrein

Leefmilieu Brussel
De eigenaars en exploitanten van een perceel dat mogelijk vervuild is en die niet verantwoordelijk zijn voor die “weesvervuiling” mogen zich verheugen. Voortaan zullen ze meer financiële steun kunnen genieten voor de onderzoeken en bodemsaneringswerkzaamheden.
+
Une commission de contrôle des experts en pollution du sol et entrepreneurs en assainissement

Een controlecommissie voor de bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers

Leefmilieu Brussel
Heeft u een beroep gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een bodemsaneringsaannemer en heeft u klachten?  Vanaf januari 2017 kunt u met deze klachten terecht bij de controlecommissie die de Brusselse regering heeft opgericht om de kwaliteit van de diensten die door deze twee sectoren worden aangeboden nog te verbeteren. De opdrachten van deze commissie zijn:
+
Ludieke filmpjes om het bodembeheerbeleid beter te begrijpen

Ludieke filmpjes om het bodembeheerbeleid beter te begrijpen

Leefmilieu Brussel
Het beheer van verontreinigde bodems is één van de opdrachten van Leefmilieu Brussel.  Maar deze opdracht wordt niet altijd goed begrepen. Waarom moet men saneren?  En wat moet ik doen als mijn terrein vervuild is? Kan ik premies en steunmaatregelen genieten?  Wat heeft men al gedaan? Wat moet nog worden gedaan? En vooral, wat is het nut ervan?
24 december 2016
Nieuws
+
Voici les 10 lauréats de l’appel à projets Be.Exemplary – bâtiments bruxellois exemplaires 2016

Be.Exemplary – de Brusselse voorbeeldgebouwen 2016: de 10 laureaten zijn gekend

Leefmilieu Brussel
Minister-president Rudi Vervoort en Minister van Huisvesting, Leefmilieu en Energie Céline Fremault van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering hebben de 10 laureaten van de nieuwe projectoproep “Be.Exemplary – de Brusselse voorbeeldgebouwen” officieel aangeduid.
19 december 2016
Nieuws
+
Séminaires et formations bâtiment durable de septembre à décembre 2017: réservez vos dates

Seminaries en opleidingen duurzaam bouwen van september tot december 2017: reserveer uw data

Leefmilieu Brussel
Het programma van seminaries en opleidingen Duurzaam Bouwen is beschikbaar. Voor wie? Bouwprofessionals actief in Brussel: architecten, studiebureaus, ingenieurs, professionele bouwheren, promotoren, beheerders van gebouwen, syndici, aannemers,…

Pagina's