Nieuws

16 van 16 resultaten
4 oktober 2016
Nieuws
+
Release van het Verslag over de Staat van het  Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Release van het Verslag over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Leefmilieu Brussel
Een efficiënt beleid van het leefmilieu is niet mogelijk zonder kennis van zaken en inzicht in de bestaande situatie. Hoe evolueert de leefomgeving van de Brusselaars? Welke veranderingen beïnvloeden ons  leefmilieu ?
6 maart 2016
Nieuws
+
De Gids Duurzame Gebouwen steekt in een nieuw jasje !

De Gids Duurzame Gebouwen steekt in een nieuw jasje !

Leefmilieu Brussel
Bent u als bouwprofessional actief in Brussel ? Dan richt de Gids Duurzame Gebouwen zich speciaal tot u ! De Gids ondersteunt u om alle aspecten van « duurzame ontwikkeling » (energie, water, mobiliteit, comfort en gezondheid, …) in uw projecten te integreren en werd opgesteld met de hulp van gespecialiseerde studiebureaus.
03 maart 2015
Nieuws
+
Het leefmilieu in Europa in 2015

Het leefmilieu in Europa in 2015

Leefmilieu Brussel
Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft zijn evaluatie van de staat van het leefmilieu in Europa gepubliceerd. In het rapport “The European environment – state and outlook 2015” (SOER 2015) (“Het milieu in Europa – Toestand en verkenningen 2015”) worden de resultaten voorgesteld van het milieubeleid in Europa en de evolutie van de milieuproblemen waarmee we worden geconfronteerd.
09 december 2014
Nieuws
+
Bestel uw kalender 2015

Bestel uw kalender 2015

Leefmilieu Brussel
Iedereen kent de Brusselse vossen, de reeën, de slechtvalken van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal… Maar het Brussels Gewest herbergt nog heel wat andere, soms verrassende, soms spectaculaire soorten, die u vaak niet verwacht in een stedelijke omgeving.
03 juni 2016
Nieuws
+
Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben.

Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben.

Leefmilieu Brussel
Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben. Dat is in elk geval de ambitie van het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan, dat de Brusselse regering op 2 juni 2016 heeft goedgekeurd. Het gaat om het voornaamste middel in de strijd tegen de klimaatverandering en de luchtvervuiling.