Nieuws

17 van 17 resultaten
26 februari 2018
Nieuws
+
Prix belge de l’Energie et de l’Environnement

Belgische Energie- en Milieuprijs

Bruxelles Environnement
EEN ACTIE OF REALISATIE KOMT ENKEL IN AANMERKING VOOR ÉÉN VAN DE CATEGORIEËN DIE HIERBOVEN AAN BOD KWAMEN. Eenzelfde persoon, onderneming, gemeente of instelling/vereniging kan in verschillende categorieën worden ingeschreven op voorwaarde dat er voor elk van die categorieën verschillende en onderling onafhankelijke acties of realisaties worden voorgesteld. Kies daarom de categorie waarvoor u zich wilt inschrijven waarbij die het best overeenstemt met uw situatie en uw actie of realisatie.
22 februari 2018
Nieuws
+
Le secteur de la construction à bruxelles Constat et perspectives : Vers une économie circulaire

De bouwsector in brussel Stand van zaken en vooruitblik: Op weg naar een circulaire economie

Bruxelles Environnement
Wat is nodig om de transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken? Waarom is die transitie noodzakelijk? Hoe kunt u de principes van de circulaire economie op uw activiteiten in het Brusselse Gewest toepassen? Deze brochure geeft een antwoord op die vragen. Ze is in twee delen opgesplitst die elkaar aanvullen.
29 maart 2017
Nieuws
+
Voorstelling Innovation Paper: Circulaire economie in de bouw

Voorstelling Innovation Paper: Circulaire economie in de bouw

WTCB-CSTC-BBRI
Het begrip ‘circulaire economie’ wint almaar aan belang, maar wat betekent dit concreet voor de bouwsector? Deze Innovation Paper wil de sector informeren over deze evolutie en de innovatie-opportuniteiten die deze met zich meebrengt. De paper gaat dieper in op de basisconcepten en principes, en biedt een blik op goede voorbeelden, nieuwe perspectieven en uitdagingen voor de sector. De Innovation Paper is online beschikbaar.
19 december 2016
Nieuws
+
Séminaires et formations bâtiment durable de septembre à décembre 2017: réservez vos dates

Seminaries en opleidingen duurzaam bouwen van september tot december 2017: reserveer uw data

Leefmilieu Brussel
Het programma van seminaries en opleidingen Duurzaam Bouwen is beschikbaar. Voor wie? Bouwprofessionals actief in Brussel: architecten, studiebureaus, ingenieurs, professionele bouwheren, promotoren, beheerders van gebouwen, syndici, aannemers,…
29 maart 2017
Nieuws
+
Présentation Innovation Paper: Economie circulaire dans la construction

Présentation Innovation Paper: Economie circulaire dans la construction

WTCB-CSTC-BBRI
L’économie circulaire fait de plus en plus parler d’elle. Mais qu’est-ce que cela signifie pour le secteur de la construction? Cet Innovation Paper a comme objectif d’informer le secteur de cette évolution, et des opportunités pour innover qu’elle présente. Le paper décrit les principes de base et offre une vue sur les bons exemples, les nouvelles perspectives et les défis pour le secteur. L’Innovation Paper est disponible en ligne,
16 juni 2015
Nieuws
+
Wallonie: isolation renforcée pour la prime à l’isolation de la toiture

Wallonie: isolation renforcée pour la prime à l’isolation de la toiture

Confederatie Bouw
La nouvelle prime énergie pour l’isolation d’une toiture existante (bâtiment de plus de 20 ans) est d’application depuis le 1er avril 2015. La résistance thermique de la couche d’isolant requise pour obtenir une prime à l’isolation de la toiture est maintenant de minimum 4,5 m².K/W (au lieu de 3,5 m².K/W). L’entrepreneur devra donc placer une épaisseur d’isolant supérieure afin que son client puisse bénéficier d’une prime.
9 februari 2015
Nieuws
+
Découvrez le nouveau Guide Environnement à l'usage des entreprises de la construction !

Découvrez le nouveau Guide Environnement à l'usage des entreprises de la construction !

Confederatie Bouw
Le Guide Environnement est un nouvel outil spécialement réalisé pour le secteur de la construction wallonne, reprenant de nombreuses informations détaillées sur les déchets, les permis d’environnement, le sol et les terres, les substances dangereuses, les installations et activités nécessitant une autorisation. Cet outil didactique, visuel et facile d’utilisation vous permettra de mieux comprendre et connaître les droits et les obligations qui vous sont applicables en matière d’environnement...
19 december 2014 tot 28 februari 2015
Nieuws
+
Primes Energie et Logement - Réforme et mesures transitoires

Primes Energie et Logement - Réforme et mesures transitoires

SPW - Département Développement Durable
L’Arrêté Ministériel Primes vient à échéance le 31/12/2014. L’arrêté du Gouvernement Soltherm sera suspendu à partir du 01/01/2015. En attendant un nouveau régime qui sera élaboré en 2015, il se peut que vous puissiez encore introduire une demande pour bénéficier des dispositions de la réglementation actuelle. Voici les dispositions prévues si vous n’avez encore introduit aucune demande afin de préserver vos droits éventuels à l’octroi d’une prime.