WERK WERKAANBIEDING - CERAA vzw is op zoek naar een projectleider (m/v/x)

Door Quentin Blondeau
18 juli 2018 tot 18 augustus 2018
OFFRE D'EMPLOI - CERAA asbl recherche un·e architecte chef·fe de projet
CERAA
CERAA vzw is op zoek naar een projectleider (m/v/x) op zelfstandige basis met onderstaande kwaliteiten, om haar team te versterken. Startdatum: begin september 2018

CERAA (Centre d’Etudes, de Recherche et d’Action en Architecture) is een vzw actief op het gebied van onderzoek, studie, vorming en promotie rond duurzame bouw- en renovatiepraktijken. Ons doelpubliek bestaat uit professionelen van de bouwsector in het algemeen en architecten, ontwerpers en professionele bouwheren in het bijzonder. De vzw is gehuisvest in het Architect’s House dat verschillende verenigingen en organisaties verbonden met architectuur verzamelt, waaronder UPA, FAB, ARIB, en de redactie van het tijdschrift A+.

 

CERAA voert sinds jaren onderzoeksopdrachten en diensten uit voor openbare overheden, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Service Public de Wallonie en de Federale Overheid.

“Duurzaam bouwen en renoveren” is voor ons veel meer dan energieprestatie. Sinds jaar en dag besteden wij dan ook vooral aandacht aan de aspecten die al te vaak op de tweede plaats komen, en nochtans essentieel zijn wanneer het begrip “duurzaam” valt: doordachte keuze van bouwmaterialen en –technieken, watercyclusinfo-icon, biodiversiteitinfo-icon, comfort en gezondheid, sociale aspecten, inclusieve gemeenschap…

(Een (beperkte) lijst van onze uitgevoerde opdrachten vind je op onze webstek (http://www.ceraa.be), onder “Realisaties”.)

 

Van 1982 (oprichting) tot en met 2012 was CERAA de onderzoekscel van de Hogeschool Architectuur Saint-Luc Bruxelles. Bij de fusie van de hogescholen met de universiteiten werd na overleg met de bestuursraad en de leden van het team beslist dat de vzw zelfstandig verder haar activiteiten zou verderzetten. Sinds 2012 werken we dan ook autonoom, en is ons klantenbestand gevoelig gediversifieerd. We staan klaar om proactief en prospectief het terrein op te gaan om onze activiteiten verder te verbreden.

 

Ons team (samengesteld uit vijf architecten, een milieuadviseur en een secretaris) is momenteel op zoek naar een projectleider (m/v/x) voor een samenwerking van onbepaalde duur.

 

Als projectleider (m/v/x):

- Zet je mee je schouders onder de lopende studieopdrachten (waaronder de coordinatie van de as Bouwen van het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie en de integratie van Green Public Procurement in overheidsinstrumenten);
- Ben je verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van nieuwe, aankomende opdrachten (opleidingen, begeleiding van ontwerpers bij de integratie van duurzame oplossingen en technieken, projectanalyses…);
- Breng je je expertise in bij onze doorlopende diensten, zoals de Facilitator Leefmilieu van het Brussels Gewest;
- Stap je graag mee in het prospectief traject dat collectief door de ploeg wordt uitgezet: voorstellen van onze diensten, networking, zichtbaarheid.

 

Kennis en vakbekwaamheid:

- Praktische en transversale kennis over duurzame bouw- en renovatiepraktijken (i.e. over meerdere thema’s heen);
- Tweetalig Nederlands/Frans. Een zeer goede kennis van het Nederlands is noodzakelijk. Een minder doorgedreven kennis van het Frans is aanvaardbaar et een goede kennis van het Engels wordt eveneens gewaardeerd;
- Redactionele capaciteiten en een correcte spelling;
- Vlot kunnen werken met gangbare kantoorsoftware (Microsoft Office-pakket: Word, Excel en Powerpoint);
- Expertise in minstens één van volgende domeinen is een belangrijk pluspunt (onderstaande lijst bevat gewaardeerde expertise zonder daarom bindend te zijn):

duurzame keuze en hergebruik van bouwmaterialen: milieuimpact en -profielen, LCA…;
waterbeheer en –cyclus: regenwater, afvalwater…;
thermisch confort en kwaliteit van de binnenluchtinfo-icon;
biodiversiteit en microklimaat in de bebouwde omgeving (gebouw, perceel, wijk);
Kennis van de EPB-software en het brussels en/of waals regelgevend kader inzake energieprestatie van gebouwen

- Praktijkervaring als architect/ontwerper is een pluspunt;

 

Kwaliteiten :

- Je bent vlot in de omgang en legt makkelijk contacten;
- Je neemt graag het woord in een debat, een spreekbeurt of lezing geven vind je een interessante en aangename ervaring / uitdaging;
- Je bent dynamisch, en neemt initiatief;
- Je werkt en functioneert graag en goed in teamverband.

 

Opleiding :

- Architect (bij voorkeur 5 jaar praktijkervaring als ontwerper en/of adviseur rond duurzaam bouwen en renoveren);
- Bijkomende relevante vorming wordt positief onthaald en speelt mee bij de bepaling van je verloning.

 

Werkomgeving :

- CERAA is een jonge, dynamische ploeg. Het onderzoekscentrum is sinds vele jaren een van de voornaamste actoren in de ontwikkeling en bevordering van duurzaam bouwen en renoveren in Brussel. Bij het uitvoeren van onze opdrachten is het kwaliteitsniveau van het opgeleverde werk steevast zeer hoog: we genieten dan ook van een uitstekende reputatie.
- Ons team bestaat momenteel uit 7 personen, hoofdzakelijk architecten.
- Om ons beter te leren kennen, neem een kijkje op onze website: http://www.ceraa.be

 

Curriculum vitae en motivatiebrief richt u uiterlijk op 18/08/2018 tot:

René Duchateau - Secretariaat

rene.duchateau@ceraa.be - 02 / 537 47 51 – Ernest Allardstraat 21/1, 1000 Brussel

We kijken er naar uit u te ontmoeten voor een gesprek !