Verandering in de regelgeving inzake afvalbeheer

Door Portail / Portaal
23 februari 2017 tot 23 februari 2018
Du changement dans les règles en matière de gestion des déchets
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
"Brudalex" is op 23 januari 2017 in werking getreden. Deze tekst verenigt in één document de regels inzake afvalbeheer door en voor ondernemers. Brudalex brengt enkele wijzigingen aan ter vereenvoudiging van de geldende bepalingen maar heeft ook tot doel de Brusselse regio naar een meer circulaire economie te loodsen.

Brudalex codificeert de bepalingen die voorheen in 11 verschillende besluiten waren opgenomen. Alle bepalingen inzake afvalbeheer zijn nu samengebracht in deze tekst.

Er staan geen grote veranderingen op het programma: de belangrijkste principes zoals de verplichting voor bedrijven om afval te scheiden en een afvalregister bij te houden blijven van kracht! Er zijn echter wijzigingen ingevoerd voor verschillende actoren in de keten: van de producent van producten, tot de verkoper ervan, de eindgebruiker en het bedrijf dat instaat voor het beheer van het afval dat wordt geproduceerd door dit product.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per organisatie .

Klick onderaan om meer te weten.