Totem: een nieuwe tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren

Door Ibram Nobels
22 februari 2018
Totem : un nouvel outil pour améliorer les performances environnementales des bâtiments
Bruxelles Environnement
In samenwerking met universiteiten en studiebureaus, hebben de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie vijf jaar hard gewerkt aan de realisatie van TOTEM, een uitgebreide wetenschappelijke tool die vandaag op Batibouw werd gelanceerd.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege,  Waals minister van economie, innovatie en de digitale sector Pierre-Yves Jeholet en Joël Solé van Leefmilieu Brussel hebben vandaag op Batibouw Totem gelanceerd. Totem [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials]  is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de  Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impactinfo-icon van gebouwen te objectiveren en te verminderen. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten.

In samenwerking met universiteiten en studiebureaus, hebben de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie vijf jaar hard gewerkt aan de realisatie van TOTEM, een uitgebreide wetenschappelijke tool die vandaag op Batibouw werd gelanceerd.

TOTEM werd gecreëerd:

  • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen;
  • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt;
  • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen.

 

Objectieve, transparente en evolutieve tool

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase. TOTEM is ook een tool in constante evolutie: op termijn wordt voorzien om de tool te koppelen aan de federale B-EPD databank (Environmental Product Declarationinfo-icon), om gegevens uit de EPB-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren.

De impact van materialen op het milieu

De impact van gebouwelementen en bouwmaterialen op het leefmilieu en het klimaat wordt vaak onderschat. Studies wijzen nochtans uit dat ze verantwoordelijk zijn voor 10 tot 30 %  van de  totale  milieu-impact. Doorheen heel hun levenscyclusinfo-icon, van bij de ontginning van grondstoffen over het transport tot aan het afval- en recyclagebeheer hebben ze hun impact op het milieu en zijn er mogelijkheden om die impact te reduceren. Een reeks milieu-indicatoreninfo-icon brengt deze impact in kaart. De keuze van materialen bij de bouw of renovatie van gebouwen is daarom van groot belang voor de globale ecologische voetafdruk van gebouwen.

Meer informatie: https://www.totem-building.be

OVAM - Jan Verheyen – Stationsstraat 110 2800 Mechelen - T 015 284 148 – G: 0479 89 07 46 - woordvoerder@ovam.be

Leefmilieu Brussel - Nathalie Guilmin –nguilmin@environnement.brussels - 02 563 43 30 – 0499 20 70 16

Service Public de Wallonie – Nicolas Yernaux  - T 081 32 14 54 – GSM 0486 95 99 40 - nicolas.yernaux@spw.wallonie.be