Release van het Verslag over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Door BE LB
4 oktober 2016
Release van het Verslag over de Staat van het  Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars
Leefmilieu Brussel
Een efficiënt beleid van het leefmilieu is niet mogelijk zonder kennis van zaken en inzicht in de bestaande situatie. Hoe evolueert de leefomgeving van de Brusselaars? Welke veranderingen beïnvloeden ons  leefmilieu ?

Op welke manier wegen de manier waarop wij produceren, consumeren en ons verplaatsen op de lucht- en waterkwaliteit, het klimaat, het geluidinfo-icon, de bodem en de biodiversiteitinfo-icon ?

Welke zijn de risico’s met een belangrijke impact op onze gezondheid?

Om de 4 jaar maakt het Verslag van de Staat van het Leefmilieu de balans op over de bovenvermelde vragen en nog vele andere. Het gedetailleerd rapport dat nu werd vrijgegeven voor het publiek behandelt de gegevens van de jaren 2011-2014.

U kan het raadplegen op het internet per thema : 10 milieudomeinen komen aan bod via tientallen belangrijke onderwerpen die elk worden aangevuld met een niet onbelangrijke documentatie. Samen met deze  publicatie worden ook twee nieuwe tools aangeboden. De ene verleent toegang tot de indicatoreninfo-icon, de andere opent een atlas van het leefmilieu.