Projectoproep Pollinize

Door Portail / Portaal
10 september 2018
Appel à projets Pollinize
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
Dit programma ondersteunt en begeleidt innovatieve projecten die banen scheppen in Brussel en waarbij meerdere actoren betrokken zijn.

In 2018 koos Pollinize voor het thema « Wonen, huisvesting, bouwen : samenwerken om beter te wonen ».  COOPCITY (centrum voor sociaal en coöperatief ondernemerschap in Brussel) mobiliseert zijn hele netwerk van deskundigen om de geselecteerde projecten te begeleiden.

Staat u in contact met actoren die het aanbod van woningen in Brussel uitbreiden, renoveren, begeleiden, versterken ? Speel dan de boodschap door. Kandidaturen kunnen nog worden ingediend tot 19 september 2018.

Meer info.