Project voor de renovatie van woningen : een nieuwe tool die de nieuwe technieken voor akoestische isolatie beschrijft !

Door BE BE _ LB
16 maart 2015
Projet de rénovation des logements : Un nouvel outil qui décrit les techniques d’isolation acoustique !
Leefmilieu Brussel
De geluidsomgeving is een element dat vaak uit het oog wordt verloren bij bouw- en renovatieprojecten. Het welzijn van de bewoners hangt er echter in hoge mate van af. Een goed akoestisch comfort heeft een positieve invloed op de levenskwaliteit van elke dag en op de relaties tussen de gebruikers van een gebouw.

U bent ondernemer en wil meer weten over technieken voor de akoestische isolatie van muren, gevels, plankenvloeren, enz. of u bent een particulier en u zoekt info over de verschillende types van akoestisch absorberende materialen … dan is deze tool voor u ! De « Code van Goede Praktijk » is een praktisch en volledig document dat een beschrijving geeft van de technieken voor akoestische isolatie voor de meest voorkomende gebouwentypes in het Brussels Gewest.

Meer info op de pagina over de Code van Goede Praktijk.