Programme séminaires et formations bâtiment durable au second semestre 2018

Door formationsbatid...
23 juli 2018 tot 23 december 2018
Programme séminaires et formations bâtiment durable au second semestre 2018
BE/LB
Ontdek de programma van de seminaries en opleidingen duurzaam bouwen van de tweede semester 2018 !

Leefmilieu Brussel nodigt u uit voor zijn seminariecyclus 'Duurzaam Bouwen". De seminaries zijn bedoeld voor vaklui uit de bouwsector en:

informeren u over de actualiteit op het vlak van de regel- en de wetgeving;
helpen u bij het inzetten van technologieën die aan uw projecten zijn aangepast;
bieden u de kans actoren uit de sector van het duurzaam bouwen te ontmoeten.

De seminaries maken ontmoetingen en uitwisselingen mogelijk en zijn een must voor iedereen die duurzaam bouwt in het Brussels Gewest ! 

Inschrijvingen zullen vanaf 18 juni mogelijk zijn.

 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/be_brochurebatdur_form_2...

 

Onze opleidingen duurzaam bouwen zijn bestemd voor architecten, studiebureaus, ingenieurs, professionele bouwheren, promotoren, gebouwenbeheerders, syndicussen van gebouwen, aannemers, landmeters-experten, …

Elke opleiding wordt gegeven door gespecialiseerde bureaus en lesgevers. U hebt toegang tot de theoretische gegevensbanken, technische informatie en illustraties via praktijkvoorbeelden of bezoeken, ... Een gespecialiseerd expert helpt u om uw kennis na de opleiding in de praktijk om te zetten.
Een opleidingsattest wordt gegeven op het einde van elke cyclus

Inschrijvingen zullen vanaf 18 juni mogelijk zijn.

 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/be_brochurebatdur_form_2...