Plateforme des Acteurs

Door Portail / Portaal
2 mei 2018
Plateforme des Acteurs
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
La Plateforme des Acteurs pour le Réemploi des Eléments de Construction à Bruxelles est un groupement des acteurs pratiquant du réemploi et ayant pour objectif de favoriser ce réemploi.

Onze doelen

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is van start gegaan in 2017. Het wil actoren samenbrengen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een circulaire economie voor bouwonderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Een aanspreekpunt en een toegangspoort aanbieden aan de praktijkmensen die met het vraagstuk te maken krijgen

  • Werkgroepen leiden om de voornaamste transversale belemmeringen voor de ontwikkeling van een markt voor hergebruik aan te kaarten

  • Een klimaat scheppen waarin initiatieven geharmoniseerd kunnen worden, waar er een gemeenschappelijke visie tot stand kan komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgestart

  • Sensibiliseren, casestudy’s verspreiden en verslag uitbrengen van inspirerende praktijken

Het Platform

Het platform werd opgestart door ongeveer twintig entiteiten met verschillende profielen: onderzoekscentra, federaties, actoren uit het verenigingsleven, vakmensen uit de bouw, distributeurs van materialen, opleidingsinstellingen, overheidsinstellingen enzovoort. Het is een open groep, die wil groeien: andere belangstellenden die met het vraagstuk te maken krijgen, zijn welkom om mee te werken aan de acties van het platform of om de werkzaamheden ervan te volgen.