Persbericht – De Brusselse Regering start met de editie 2017 van "Be.Exemplary" haar 2de projectoproep voor Brusselse voorbeeldgebouwen

Door BE BE _ LB
27 april 2017
Communiqué de presse - Le Gouvernement bruxellois lance l’édition 2017 de «Be.Exemplary», son 2ème appel à projets de bâtiments exemplaires bruxellois
Bruxelles Environnement
Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en minister van Huisvesting, Leefmilieu en Energie Céline Fremault hebben vandaag samen "Be.Exemplary" gelanceerd, een nieuwe projectoproep voor vernieuwende en ambitievolle projecten voor Brusselse voorbeeldgebouwen.

Na een eerste succes in 2016 zet de Gewestelijke Regering haar ambitie voort om projecten die beantwoorden aan de uiteenlopende alternatieven van een geïntegreerde duurzame ontwikkelinginfo-icon te stimuleren en op te zetten. Zo zal ze de voorstellen belonen waarin de uitdagingen van Brussel op voorbeeldige wijze worden samengevat.

"De doelstellingen op het vlak van stedelijke ontwikkeling kunnen slechts relevante antwoorden bieden wanneer er wordt nagedacht over de 4 grootste uitdagingen: de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, sociale actie, kringloopeconomie en de milieudimensie", aldus Minister-President Rudi Vervoort.

"In Brussel zijn de gebouweninfo-icon verantwoordelijk voor 62% van de uitstoot van broeikasgassen. Door het bouwen en renoveren vanuit een logica van circulaire economie en met gebruik van duurzame materialen te bevorderen, kunnen hoge energieprestaties worden verkregen. Zo kunnen we tegemoetkomen aan de klimaatuitdaging door de verbintenis die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de COP21 heeft aangegaan na te komen. Be.Exemplary is ook een ware hefboom voor innovatie voor veel bouwondernemingen in hun transitie naar duurzaam bouwen waarbij ze de mogelijkheid krijgen om nieuwe competenties te verwerven en innovatieve technieken uit te proberen", aldus minister van Huisvesting Céline Fremault. 

Be.Exemplary wil alle openbare en private actoren aanmoedigen om de gewestelijke ambities inzake duurzame stedelijke ontwikkeling mee waar te maken. De wedstrijd stimuleert ook vernieuwende ideeën.

Be.Exemplary staat open voor alle bouwheren die in Brussel bouwen of renoveren: particulieren, overheden, parastatale instellingen en privéondernemingen (vastgoedpromotoren, bedrijven, vzw's, enz.), maar het kandidaat-project moet door een team worden gedragen.

De projecten moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gelegen. De door de projectoproep beoogde gebouwen kunnen om het even welke bestemming hebben (scholen, sportvoorzieningen, woningen, enz.). De jury zal de geschiktheid van het programma evalueren op basis van de beoordelingscriteria.

De kandidaatstellingen worden tegen 15 september 2017 verwacht bij de gewestelijke administratie "Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE)", die belast is met de uitvoering van "Be.Exemplary" in samenwerking en met de steun van Leefmilieu Brussel (LB), de Stadswinkel en de Bouwmeester (bMa).

Voor verdere informatie kan u terecht op de website www.be.exemplary.brussels. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op de infosessie die op  9 mei plaatsvindt in de Sint-Gorikshallen.