Gids Duurzame Gebouwen: nieuw in de rekken

Door BE LB
15 mei 2017
Guide Bâtiment Durable : du neuf dans nos rayons.
Leefmilieu Brussel
De Gids Duurzame Gebouwen bevat nieuwe casestudy's en inhoud, in het bijzonder over het akoestisch comfort en de sanering van verontreinigde bodems. Deze kwesties komen aan bod via de vraag hoe het akoestisch comfort kan worden verzekerd en hoe de impact van een gebouw kan worden geminimaliseerd.

Het dossier « Het akoestisch comfort verzekeren »  bevat een schat aan informatie over de stappen die u moet ondernemen vóór elk bouw- of renovatieproject, over de elementen die een duurzame keuze mogelijk maken, over vragen die kunnen rijzen tijdens elke stap van het ontwerp, over de van kracht zijnde akoestische normen en de beschikbare hulpmiddelen. In dit dossier vindt u ook veel akoestische informatie over meer dan een tiental bouwvoorzieningen zoals massieve of lichte wanden, beglazing, systeemwanden of verplaatsbare wanden, dragende vloeren, chape, ...

Het dossier « De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken»: naast enkele begrippen en uitdagingen  i.v.m. de aanwezigheid van een gebouw in zijn geluidsomgevinginfo-icon behandelt dit dossier vooral pistes en elementen om de akoestische impact van bouwwerken op de wijk te minimaliseren.

Een tiental nieuwe voorzieningeninfo-icon zal binnenkort bij de lijst van de voorzieningen worden gevoegd.