Energieaudit: nieuwigheden waarmee u rekening moet houden !

Door Portail / Portaal
24 maart 2017
Audit énergétique : les nouveautés que vous devez avoir à l’esprit !
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
Energieaudit: nieuwigheden waarmee u rekening moet houden !

Wat houdt een energieaudit in?

Een energieaudit is een radioscopie van uw energieverbruik om aan te tonen waar, hoe en in welke mate u energie kunt besparen in het gebouw waar uw onderneming is gevestigd.

Wie is verplicht een audit uit te voeren?

Een energieaudit is verplicht voor:

  • grote ondernemingen;
  • grote energieverbruikers bij de aanvraag van een milieuvergunninginfo-icon.

1. GROTE ONDERNEMINGEN

Wie?

De volgende private of publieke ondernemingen op een Brusselse locatie waarvoor een milieuvergunning geldt, moeten een energieaudit uitvoeren:

  • ondernemingen met meer dan 250 voltijdse equivalenten (VTE);
  • ondernemingen met een omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijkse balans van meer dan 43 miljoen euro.

De verplichting geldt niet voor publieke administraties, maar wel voor publieke ondernemingen.

Om na te gaan of uw onderneming moet worden beschouwd als een "grote onderneming", moet u oordelen of ze beantwoordt aan een van beide voorgaande criteria (aantal werknemers of financiële resultaten). In de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) vormt de locatie van een onderneming doorgaans een vestigingseenheid. Om het zakencijfer en de jaarlijkse balans voor de Brusselse locatie van uw onderneming te bepalen, kunt u een verdeelsleutel toepassen, zoals het aandeel van de werknemers op de locatie. (zie de regelgeving voor het Vlaams Gewest(link is external)).

Wanneer?

Dit zijn de voornaamste datums waarmee u rekening moet houden:

  • 31/12/2016: ondertekening van een contract met een erkende auditeur. Is dat nog niet gebeurd? Geen nood, het is vooral de mededeling van de audit tegen eind 2017 die belangrijk is.

  • 31/12/2017: overdracht van het auditrapport aan Leefmilieu Brussel

  • Elke 4 jaar: hernieuwing van de energieaudit