Doe vóór 15 september mee aan de projectoproep Energie Pack

Door BE BE _ LB
23 augustus 2017 tot 16 september 2017
Participez à l’appel à projets Pack Énergie avant le 15 septembre
Leefmilieu Brussel
U vertegenwoordigt een federatie van kleine en middelgrote ondernemingen of een federatie van non-profitorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u bent overtuigd van het belang van een rationeel energieverbruik? U wenst de ondernemingen en instellingen in uw sector een begeleiding aan te bieden om hun verbruik drastisch te verminderen?

Het Gewest is bereid u daarin financieel te ondersteunen.

De ingediende projecten ambiëren de bedrijven en instellingen te oriënteren en bij te staan om hun energieverbruik te verminderen, via de nodige investeringen.

De projecten bevatten concrete en gecoördineerde acties op verschillende niveaus :

 • Informatie en bewustmaking van de doelgroep
 • Energiecoaching
 • Steun bij zoektocht naar financiering

Een jury evalueert de kwaliteit en pertinentie van de ingediende projecten in hun context en in functie van de doelgroep.

Leefmilieu Brussel staat in voor de coördinatie van Pack Energie.

1. Welke projecten komen in aanmerking?

 • Projecten ingediend en gedragen door organisaties met een vzw-statuut die KMO’s vertegenwoordigen of de non-profitsector;
 • Die het formulier volledig hebben beantwoord en die ook aan de modaliteiten van de projectoproep beantwoorden; en
 • Die acties voorstellen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Selectiecriteria:

 • De overeenkomst tussen het project, de doelstellingen en de mogelijkheid om de doelgroep te mobiliseren; de kwaliteit en geschiktheid van de voorgestelde praktische maatregelen.
 • De voorgestelde methodologie moet een opvolging van de kwantitatieve resultaten mogelijk maken.
 • De evenredigheid tussen de impact van het project en het gevraagde subsidiebedrag.
 • De reproduceerbaarheid van het project en de duurzaamheid.

2. Wat ontvangen de laureaten van Pack Energie?

 • Een subsidie gedurende 4 jaren, om de uitvoering van het project te waarborgen
  • subsidie van 54.000 €  tot 162.00 € per jaar en per project voor personeels- en functioneringskosten*.
  • subsidie van 108.000 € tot 324.000 € per jaar en per project voor de realisering van de coaching*. 
 • De toewijzing van de subsidie in het kader van deze projectoproep is ook een gelegenheid om samen te werken met andere Brusselse federaties of organisaties, in synergie met Leefmilieu Brussel.

(*) Deze bedragen zijn ter indicatie en kunnen gewijzigd worden in functie van de voorgestelde projecten door de kandidaten.

3. Hoe deelnemen aan de projectoproep?

De kandidaten moeten hun dossier indienen tussen 1 augustus en 15 september 2017 om 12u ten laatste bij Leefmilieu Brussel ter attentie van :

Leefmilieu Brussel

Afdeling Energie / begeleiding van professionelen