De circulaire economie in de bouwsector

Door Portail / Portaal
27 september 2017
L’économie  circulaire dans  la construction
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie en in de geest van Alliance Emploi-Environnement nam efp zich voor om voor de opleiding van leerlingen en bedrijfsleiders acties in te voeren. Zo wil efp het concept van de circulaire economie in de bouwsector een plaats geven en deze beroepen moderniseren.

Project BRIC wordt volledig gerealiseerd door en voor de auditors van efp en behelst het ontwerp, de bouw en afbraak van een duurzame, evolutieve en omkeerbare moduleinfo-icon. Het zal ook werken met recuperatiemateriaal om de logica van de korte keten en de omkeerbaarheid te respecteren, zoals opgelegd door BAMB, dat dit project steunt.

De eisen van het lastenboek werden uitgewerkt op basis van criteria voor circulair en dynamisch bouwen, zoals bepaald door het BAMB-project.