Burgerconsultatie : lever een actieve bijdrage aan de uitwerking van het Energiepact

Door BE LB
18 oktober 2017
 Burgerconsultatie : lever een actieve bijdrage aan de uitwerking van het Energiepact
Leefmilieu Brussel
Wat is het Energiepact ? Het Energiepact omvat de visie op energie die de verschillende entiteiten van het land samen delen tegen de horizon 2050. Het legt de grote strategische keuzes van het Belgische energiebeleid op lange termijn vast. 

Waarom een Energiepact ?

De energietransitie in België is gelanceerd, maar er zijn bijkomende inspanningen nodig om van ons land een voorbeeld te maken op het vlak van de energiediversificatie en de bevordering van hernieuwbare energieinfo-icon.

De Federale overheid en de Gewesten zijn er zich in dat kader van bewust dat ze zich moeten engageren over de einddatum van de legislatuur heen. Daarom hebben ze zich in 2017 uitgesproken voor de uitwerking van het Energiepact.

Nu is het aan u!

We hebben uw mening nodig om het energiebeleid van morgen/de toekomst uit te werken. U wilt een actieve bijdrage leveren aan de uitwerking van het Energiepact? Klik dan hier www.energiepact2050.be.